Podnieś swoje kompetencje
z zakresu zarządzania projektami


Kampus zarządzania projektami -
specjalistyczne szkolenia dla Project Managerów

Formularz

Jesteś zainteresowany Kampusem? Zostaw swoje dane, a nasz manager eventu skontaktuje się z Tobą.

               

Kampus - przestrzeń inspiracji

Niepowtarzalne wydarzenie dla Project Managerów, podczas którego rozwiniesz swoje kompetencje na specjalistycznych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami. To również okazja do wymiany doświadczeń, integracji z zespołami projektowymi z innych organizacji oraz wysłuchania prelekcji ekspertów.
Wybierz jedno szkolenie z tematyki, w której chcesz rozwinąć swoje kompetencje oraz skorzystaj z dodatkowych atrakcji zaplanowanych dla uczestników Kampusu.

Data drugiej edycji Kampusu Zarządzania Projektami zostanie niedługo ogłoszona.

Sponsor Główny 

Zrównoważony event

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KAMPUSU

Dlaczego kampus jest dla Ciebie?

Integracja zespołów w trakcie licznych wydarzeń

Wiedza specjalistyczna przekazywana przez
doświadczonych project managerów

Docenienie osiągnięć zespołów oraz motywacja na kolejny rok pracy

3

dni

100

uczestników

11

ekspertów
Networking
Pasja
Rozwój
Trendy
Doświadczenie

Podnieś swoje kompetencje w wybranym obszarze na dwudniowym szkoleniu specjalistycznym

Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

  Trener: Grzegorz Szałajko

  Liczba wolnych miejsc: 4

  „No Risk No Fun” – tylko w jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami  ta sentencja jest PRAWDZIWA?

  Zarządzanie ryzykiem (lub jego brak) jest jedną z kluczowych przesłanek decydujących o sukcesie (lub porażce) projektu – MY WYBIERAMY SUKCES!!

  FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

  Po ukończeniu szkolenia będziesz:

  Posiadał – znajomość technik i narzędzi wykorzystywanych w identyfikacji, ocenie i analizie ryzyk
  Umiał – zarządzać ryzykiem
  Wiedział –jak uzyskiwać korzyści z systemowego zarządzania ryzykiem
  Znał – metody oddziaływania na zidentyfikowane ryzyka
  Potrafił – zapobiegać negatywnym skutkom wystąpienia ryzyka oraz wykorzystywać pojawiające się szanse

  Sukces projektu to uzyskanie zadowolenia interesariuszy projektu. Stałe monitorowanie parametrów sukcesu tj. zakresu, czasu, jakości oraz budżetu jest niezbędne do osiągnięcia założeń projektowych, a poprzez to planowanych korzyści.  Realizacja każdego projektu wiąże się z koniecznością zmierzenia się z ryzykiem. Umiejętne i skuteczne wykorzystywanie pojawiających się szans przy równoczesnej minimalizacji zagrożeń należy do kluczowych zadań Kierownika Projektu i jego zespołu. Skuteczny Kierownik musi legitymować się wysokimi kompetencjami w przedmiotowym obszarze (NCB4 4.5.11). Warsztatowa formuła szkolenia umożliwi zarówno nabycie praktycznych umiejętności zarządzania ryzykiem jak i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Całość szkolenia oparta będzie na realnych studiach przypadku z różnych projektów.

  Program:

  1. Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie, ryzyko w firmie a ryzyko w projekcie
  2. Proces zarządzania ryzykiem projektowym
  3. Identyfikacja ryzyka – narzędzia, techniki, analiza przyczynowo-skutkowa – „jak to robią inni”
  4. Ocena ryzyka (jakościowa i ilościowa)
  5. Strategie zarządzania ryzykiem
  6. Monitoring ryzyka
  7. Wdrażanie systemowego zarządzania ryzykiem.

  FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

  Agile w zarządzaniu projektami

   Trener: Łukasz D. Sienkiewicz

   Liczba wolnych miejsc: 6

   Kierownik Projektu: „Dostarczyć dokładnie to czego klient oczekuje w możliwie najkrótszym czasie”
   Klient: „Zapłacić tylko i wyłącznie za to co jest mi potrzebne”
   Czy to możliwe?
   Agile – po prostu „win – win”.

   FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

   Po ukończeniu szkolenia będziesz:

   Posiadał znajomość zasad wartości i zasad jakimi kieruje się Agile PM’em.
   Umiał – odpowiadać na nieprzewidziane sytuacje jednocześnie dbając o zwrot z inwestycji.
   Wiedział – kiedy warto wdrożyć zwinność i jak uzyskiwać korzyści z stosowania Agile.
   Znał – sposoby jak skutecznie powiązać klasyczne i zwinne podejście.
   Potrafiłdostarczać produkty projektu zgodne z oczekiwaniami klienta, nawet jeśli on sam nie do końca wie czego potrzebuje.

   Agile jest odpowiedzią na wymogi szybko zmieniającego się świata. Szczególnie projekty mające dostarczyć nie do końca sprecyzowane rezultaty końcowe powinny wykorzystywać założenia technik zwinnych. Wspólne (klienta i zespołu) „odkrywanie” ostatecznego wyniku projektu jest największą z zalet podejścia zwinnego. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą kompetencje prowadzenia projektów zgodnie z filozofią Agile,

   poznają szczegóły planowania prac projektowych w sposób zwinny, a także doświadczą pracy w wielofunkcyjnych i samoorganizujących się zespołach.

   Szkolenie pozwoli na praktyczne poznanie zalet stosowania zwinnego podejścia (tj. Agile) zarówno oddzielnie jak i w połączeniu z klasycznymi metodami zarządzania.  W ramach szkolenia przewidziane są dwie gry zespołowe, w ramach których uczestnicy poznają na własnej skórze pracę w Kanbanie i Scrumie.

   Program:

   Dzień I

   1. Koncepcja „zwinnego podejścia” w zarządzaniu projektami

   • Agile w organizacji, czyli do czego ta cala zwinność w zarzadzaniu projektami.
   • Filozofia Agile – historia prawdziwa Agile Manifesto
   • PM DOI – czyli jak PM PM’owi może powinien wytłumaczyć czym jest Agile

   2. Zwinność w zarządzaniu projektami

   • Różnice pomiędzy modelem fazowym w podejściu klasycznym a zwinnym
   • Kiedy wybrać podejście zwinne, a kiedy klasyczne – zalety i wady obu podejść
   • Samoorganizujące się zespoły projektowe

   3. Elementy metody Kanban

   4. Gra zespołowa (Pizza Game) – Kanban, czyli praca w samoorganizującym się i wielofunkcyjnym zespole

   Dzień II

   1. Scrum w zarzadzaniu projektami

   2. Elementy metody Scum:

   • Role i ich znaczenie
   • Zbieranie wymagań
   • Planowanie iteracji (tj. sprintów)
   • Organizacja codziennej pracy
   • Odbieranie wyników pracy przez Klienta
   • Usprawniania na kolejne sprinty

   3. Gra zespołowa (Lego Game) – Scrum, czyli jak dostarczyć klientowi to czego naprawdę potrzebuje.

   FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

   Zespołowa gra symulacyjna – Simultrain

   Tomasz Leśniowski

   Ewa Bednarczyk

   Marcin Opas

    Praktyczne doświadczenie, które pokazuje realia i konsekwencje prowadzenia projektu.

    SimulTrain to realizacja projektu on-line na podstawie scenariusza bliskiego realnym warunkom prowadzenia projektu. Gra integruje wszystkie aspekty zarządzania projektami i stwarza przestrzeń do uczenia się przez popełnianie błędów.

    FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

    Po ukończeniu szkolenia będziesz:

    Znał - odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z realizacją przedsięwzięć w swoim zespole

    Wiedział - jak planować zasoby projektu, korzystać z narzędzi zarządzania projektami oraz jak kontrolować postępy realizacji projektu i zamykać projekt

    Potrafił - i podejmować decyzje w zespole, również w sytuacjach stresowych oraz właściwe reagować w typowych sytuacjach związanych z zarządzaniem projektem

    Rozumiał - wyzwania, które stoją przed managerem projektu i wpływie poszczególnych elementów na sukces lub porażkę przedsięwzięcia

    Zintegrowany - z zespołem wraz z którym przeprowadzi ćwiczenia warsztatowe

    Celem głównym szkolenia jest podniesienie kompetencji zarządzania projektami, dzięki praktyce w symulowanym środowisku SimulTrain, przybliżającej uczestnikom główne czynniki sukcesu lub porażki wpływające na budżet, termin, ryzyko oraz umiejętne zarządzanie kompetencjami behawioralnymi. Dynamiczny scenariusz sprawia, że zespoły projektowe zdobywają wiedzę i umiejętności, o których nigdy nie zapomną. Jest to też świetna okazją na przećwiczenie etapu planowania i realizacji projektu. Wykorzystywany scenariusz jest wymagający, a forma szkolenia zawierająca element rywalizacji między zespołami- motywująca.

    Program:

    1. Wprowadzenie do warsztatów
    2. Przedstawienie narzędzia i reguł pracy
    3. Przeprowadzenie sesji symulacyjnych (część 1)
    4. Przeprowadzenie sesji symulacyjnych (cześć 2)
    5. Omówienie wniosków i podsumowanie
    6. Zakończenie warsztatów

    Uczestnicy warsztatu z grą Simultrain ponoszą dodatkowa opłatę licencyjna w wysokości 500 zł do liczoną do pakietu cenowego.

    FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

    Praca w zespole w oparciu o typologię C. G. Junga z wykorzystaniem gry „PALI SIĘ”

     Trener: Michał Karlikowski

      

      

      

      

      

      

     Liczba wolnych miejsc: 6

     Chcesz w pełni poznać i wykorzystać swój potencjał oraz potencjał zespołu?

     Poznać swoje mocne strony? Podnieść efektywność komunikacji i współpracy w zespole.

     To możliwe podczas warsztatu w oparciu o model C. G. Junga.

     FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

     Po ukończeniu szkolenia będziesz:

     Posiadał znajomość typologii osobowości i stylów komunikowania się w zespole, wiedzę na temat swojego stylu
     Umiał – odróżniać style komunikowania się w zespole projektowym
     Wiedział –jak komunikować się z osobami o przeciwnych preferencjach, jakie są ich mocne i słabe strony
     Znał – techniki komunikacji z każdym ze stylów
     Potrafił – odróżnić preferencje i style komunikacji i zastosować tą wiedzę w pracy zespołu projektowego

     Idea warsztatu opiera się na założeniu, że „Każdy człowiek jest niepowtarzalny i postrzega świat na swój wyjątkowy sposób”. Warsztat indywidualnych preferencji zachowania to praktyczna wiedza dotycząca rozpoznawania potencjału własnego i innych. Dzięki niemu łatwiej i efektywniej rozpoznasz mocne i słabe strony u siebie i innych, nauczysz się skutecznej komunikacji i współpracy w zespole. Zaczniesz w pełni wykorzystywać swój potencjał.

     Jeśli ważne są dla Ciebie relacje interpersonalne, chcesz zindywidualizować podejście do drugiego człowieka, chcesz podnieść efektywność swoją i swojego zespołu ten warsztat jest dla Ciebie.

     Ponieważ nie postrzegamy wszyscy jednakowo, nie należy oczekiwać, że będziemy jednakowo reagować- podczas warsztatu poznasz swój styl komunikacji, reakcji w normalnych i stresujących momentach, dzięki czemu nauczysz się efektywniej zarządzać sobą.

     Korzyści dla uczestnika:

     • Poznanie własnego potencjału
     • Jakim jestem typem osobowości?
     • Poznanie swoich mocnych i słabych stron wynikających z osobowości
     • Zapoznanie się z procesem komunikacji w oparciu o typ osobowości
     • Rozpoznawanie stylów osobowości
     • Zdobycie umiejętności dopasowywania stylu komunikacji, narzędzi komunikacji stosownie do osób oraz sytuacji
     • Poznanie antagonistycznych typów dla swojego stylu osobowości

     Program oparty jest na prostym modelu:

     • Poznaj siebie
     • Poznaj innych
     • Naucz się jak adaptować swoje zachowanie i postawę, aby zwiększyć efektywność relacji interpersonalnych oraz efektywnie kierować innymi.
     • Naucz się wypracowywać indywidualne strategie zarządzania, współpracy w zespole

     Dzień 1

     POZNANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU.

     1. Cztery kroki do efektywności indywidualnej.
     2. Jak się komunikuje i buduje relacje z innymi?
     3. Jakie mam mocne strony i słabe strony w obszarze komunikacji i budowania relacji?
     4. Jak rozpoznać różne style komunikacji?
     5. „Kim są moi współpracownicy, pracownicy?”

     Dzień 2

     MAKSYMALIZACJA POTENCJAŁU ZESPOŁU W OPARCIU O GRĘ „PALI SIĘ”

     • Motywowanie w pracy projektowej
     • Jak postrzegasz swój zespół?
     • Mocne strony zespołu
     • Dynamika zespołu
     • Komunikacja w zespole
     • Jak wykorzystać identyfikację typów osobowości do pracy projektowej?

     FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

     Zarządzanie programami i portfelami projektów wg modelu SP3M©

     Krzysztof Witkowski

     Elżbieta Gęborek

     Leszek Dziubiński

      Liczba wolnych miejsc: 4

      Główny prowadzący: Krzyszfot Witkowski

      Warsztaty z narzedzia IT: Elżbieta Gęborek, Leszek Dziubiński

      FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

      Zarządzanie projektami jest zaledwie pierwszym, chociaż bardzo ważnym krokiem w budowie skutecznego wdrożenia zarządzania przez projekty. Niedobór zasobów, napięte harmonogramy czy konflikty z innymi projektami to bardzo często spotykane zjawiska znacząco utrudniające realizację projektów. Znaczna część z nich wynika z braku albo niedoskonałej budowy i zarządzania portfelami i programami projektów. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z koncepcją czyli Smart Project&Portfolio&Programme Management umożliwiającą skuteczne tworzenie i zarządzanie portfelami i programami projektów.

      Posiadał – znajomość możliwych modeli budowy portfeli i programów

      Umiał – Zbudować portfele i programy projektów odpowiadających potrzebom organizacji

      Wiedział – jak skutecznie zarządzać programami i portfelami

      Znał – podstawowe techniki budowy portfela i programu

      Potrafił – zastosować w praktyce nabytą wiedzę z zakresu budowy programu i portfela

      Zdecydowana większość uznanych światowych metodyk i standardów zarządzania projektami koncentruje swoją uwagę na samym zarządzaniu projektem. Podobny „trend” dotyczy narzędzi informatycznych dla obszaru zarządzania projektami. Jednak wiele problemów, na jakie napotyka kierownik projektu i zespół projektowy wynika nie z samej istoty, celów czy zakresu projektu, ale z jego interakcji z otoczeniem – także innymi projektami realizowanymi w tym samym czasie przez daną organizację. Dodatkowo projekt napotyka nie tylko ryzyka zewnętrzne, ale rywalizuje bardzo często o zasoby (osobowe, finansowe, sprzętowe, materiałowe,….) nie tylko z innymi projektami, ale niejednokrotnie również z podstawową działalnością operacyjną. Koncentracja na kluczowych obszarach oraz dobrze zbudowana strategia organizacji powinny być drogowskazem służącym zbudowaniu optymalnego portfela/portfeli projektów oraz programu/programów. Wykorzystanie prostych narzędzi priorytetyzacji działań oraz umocowanie efektów hierarchizacji w praktyce umożliwiają efektywne wyznaczenie portfeli i programów. Jednoczesne wprowadzenie w metodyce zarządzania projektami narzędzi umożliwiających skuteczny monitoring projektów umożliwia zarządzanie na poziomie portfela i programu.

      Podczas gdy wiele narzędzi informatycznych koncentruje się  na zarządzaniu projektem, rozwiązanie Microsoft Project and Portfolio Management (PPM) posiada funkcje przeglądu portfela oraz wsparcia dla procesów wyboru portfeli projektów do realizacji. Moduł strategii wspiera procesy SP3M, umożliwiając zamodelowanie strategii organizacji, ocenę projektów pod kątem czynników biznesowych realizujących tę strategię i wybór portfela projektów optymalnie spełniającego cele strategiczne przy przyjętych ograniczeniach budżetowych i zasobowych.

      Analiza i monitorowanie portfela rodzą liczne potrzeby informacyjne zarówno dla kadry zarządzającej jak i osób odpowiedzialnych za działania operacyjne. Kluczowym wsparciem w zarządzaniu są raporty i zestawienia danych dotyczące projektów, portfeli i programów bazujące na aktualnych informacjach. Systemy informatyczne wykorzystujące bieżące dane o przebiegu projektów wchodzących w skład portfeli i programów pozwalają prezentować kluczowe informacje w dashboardach i szczegółowych raportach.

      Szkolenie będzie przeprowadzone w formie warsztatowej poprzez przejście kolejnych etapów do określonego studium przypadku, ilustrowanymi symulacją elementów procesu w rozwiązaniu Microsoft PPM.

      Program

      1. Podstawowe metody analizy strategicznej
      2. Model budowy strategii Balanced Score Card
      3. Standard zarządzania projektami ISO 21500
      4. Inicjowanie projektu zgodnie z koncepcją SP3M©
      5. Monitoring projektów, programów, portfeli
      6. Praktycznie zastosowanie SP3M©
      7. Microsoft PPM jako narzędzie IT wspomagające SP3M

      FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

      Pakiet obejmuje również:

      Warsztaty Rozwojowe

      Prowadzący: Michał Karlikowski

      Dla tych z Państwa, którzy planują przyjazd w dniu poprzedzającym Kampus (5 grudnia) proponujemy bezpłatną dodatkową wartość tj. udział w warsztatach samorozwojowych „Typologia osobowości a poprawa procesów komunikacyjnych”.
      W trakcie ich trwania będziemy podnosić nasze indywidualne kompetencje komunikacyjne poprzez próbę identyfikacji naszych osobistych stylów komunikacyjnych. Szczególnie dla tych z Państwa, którzy wybiorą warsztat Praca w zespole w oparciu o typologię C. G. Junga z wykorzystaniem gry „PALI SIĘ” będzie to dodatkowa szansa na pełniejsze skorzystanie z przedmiotowego warsztatu. Warsztaty to także niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Kampusu.
      W warsztatach może wziąć udział każdy uczestnik Kampusu bez względu na wybraną ścieżkę szkoleniową.

      Startujemy o 14:00.

      Żyj z pasją! Wspinaczka po Koronę Ziemi

      Szczepan Brzeski

      Szczepan Brzeski zdobywca Górskiej Korony Ziemi. W 2017 r. po 2 miesiącach akcji górskiej 50 metrów w pionie od szczytu Everestu podjął trudną decyzję o zawróceniu. W 2018 ponownie wyruszył na Everest na szczycie którego stanął 17 maja br. Tylko w 2016 r. w ciągu 365 dni postawił nogę na wszystkich 7 kontynentach w tym również na Antarktydzie gdzie zdobył najwyższy szczyt kontynentu Mt.Vinson – tam jest już koniec świata. Wspinał się w Himalajach, Alpach, Andach, Kaukazie i na Alasce.

      Wszystko to czynnie zarządzając firmą doradczą, która zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia.
      Przez 16 lat wraz z zespołem stworzył ponad 450 Strategii Biznesowych i przyczynił się do realizacji wielu inwestycji na łączna kwotę ponad 700 mln zł. Wykłada na krakowskich uczelniach wyższych m.in. UJ, AGH, Akademia Rolnicza oraz WSE im ks. Józefa Tischnera. Studenci oraz uczestnicy szkoleń biznesowych doceniają jego praktyczne i merytoryczne podejście do rezultatów w Biznesie.

      Wspinaczka wysokogórska ma wiele wspólnego z prowadzeniem biznesu. Podczas swojej prelekcji powie o 7 krokach do zdobycia własnego Everestu. Jego zdaniem każdy ma swój Everest, bez względu czy jest to Góra, Własna firma, czy radosny czas spędzony z przyjaciółmi i rodziną.

      Panel dyskusyjny o PMO

      Grzegorz Szałajko

      Ewa Palarczyk

      Elżbieta Gęborek

      PMO – przepis na sukces

      Wdrożenie PMO to…. projekt!

      Co zrobić aby zakończył się sukcesem i miał długofalowe korzyści biznesowe?

      Nasi eksperci podzielą się swoim doświadczeniem.

      Wieczór integracyjny

      Pierwszego oraz drugiego dnia Kampusu zapraszamy na kolacje, podczas których czekają na was dodatkowe atrakcje.

      Trenerzy - mówcy

      Tomasz Leśniowski

      Trener zarządzania projektami, Prezes Zarządu IPMA Polska

      Tomasz Leśniowski

      Nazwa szkolenia: Zespołowa gra symulacyjna - Simultrain

      Współpracuję z firmami w obszarze zarządzania projektami i controllingu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów, zarządzaniu operacyjnym i koordynacji prac podległych zespołów projektowych. W zarządzaniu projektami wykorzystuje także zwinne metody oparte o kanban. Przez kilkanaście lat zajmowałem się realizacją projektów dla firm prowadzących działalność w branży energetycznej, lotniczej, przemysłowej, budowlanej, handlowej, automotive oraz administracji samorządowej i uczelni wyższych.

      • Konsultant w zakresie zarządzania organizacją, controllingu oraz zarządzania projektami.
      • 18 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi.
      • Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw.
      • 15 lat doświadczenia jako trener biznesu.
      • Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska.
      • Posiada Certyfikat Dyrektora Portfela Projektów IPMA lev. A

      Ewa Bednarczyk

      Multikulturowy project manager, Prezes pm2pm

      Ewa Bednarczyk

      Warsztaty: Zrównoważone zarządzanie projektami

      Szerzę filozofię doskonałości w zarządzaniu na polskim jak i światowym forum. Jako trener i konsultant współpracuję ze środowiskiem biznesu, wspierając przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania narzędzi zarządzania projektami oraz wdrażania zrównoważonego podejścia. Posiadam bogate doświadczenie w zarządzaniu wirtualnymi zespołami projektowymi i przywództwie wielokulturowym. Uczestniczę w procesie coachingu projektów prowadzonych przez organizacje non-profit.

      • Ekspert w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi.
      • 12 lat świadczy usługi dla International Project Management Association.
      • Współpracuje z ponad 40 narodowościami.
      • Członek  zespołów marketingowych oraz product & services development.
      • 12 lat doświadczenia w prowadzeniu Biura Zarządzania Projektami oraz organizacji międzynarodowych szkoleń i konferencji.
      • 7 lat doświadczenia jako trener i konsultant z zakresu zarządzania projektami.

      Grzegorz Szałajko

      Konsultant zarządzania projektami, Doradca strategiczny

      Grzegorz Szałajko

      Warsztaty: Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

      Jako doradca strategiczny wspieram organizacje w budowaniu strategii, modeli biznesowych oraz skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć i wprowadzania zmian. Uczestniczę w tworzeniu międzynarodowych standardów, m.in. jako wiodący edytor IPMA Project Excellence Baseline oraz członek zespołu opracowującego nowy standard zarządzania ryzykiem w PMI. Od 2005 roku współtworzę prestiżowy konkurs IPMA Global Project Excellence Award. Można spotkać mnie również jako speakera podczas licznych wydarzeń w kraju i na świecie.

      • Ekspert w obszarze zarządzania projektami i skutecznego wdrażania strategii
      • Wiodący edytor międzynarodowego standardu IPMA Project Excellence Baseline
      • Członek core team drugiej edycji międzynarodowego standardu PMI Risk Management
      • Międzynarodowe doświadczenie menedżerskie na poziomie centrali dużej korporacji
      • 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami jako PM, sponsor, doradca i trener
      • 13 lat doświadczenia w ocenie dużych i mega-projektów na terenie całego świata
      • 8 lat międzynarodowego doświadczenia jako doradca strategiczny, trener i coach
      • Wykładowca MBA (Franklin University) i Executive MBA (Aalto University)
      • Speaker na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach

      Łukasz D. Sienkiewicz

      Ekspert Agile PM, Członek zarządu IPMA Polska

      Łukasz D. Sienkiewicz

      Warsztaty: Agile w zarządzaniu projektami

      Jako pasjonat i ekspert zwinnego podejścia w zarządzaniu projektami, wspieram organizacje i Liderów Projektów w prawidłowym zrozumieniu, wdrożeniu i czerpaniu garściami korzyści z działania zgodnie z wytycznymi Agile Manifesto.  Nieprzerwanie od ponad 10 lat sam uczestniczę w zarządzaniu międzynarodowymi projektami, pełniąc rolę PM’a lub Sponsora. Razem z IPMA, aktywnie wspieram rozwój zarządzania projektami w Polsce. Aktualnie uczestniczę we wdrożeniu przez IPMA Polska międzynarodowej certyfikacji Agile dla Liderów Projektów.

      • Ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi programami i projektami
      • Ponad 10 lat doświadczenia w ułatwianiu pracy międzynarodowym zespołom samoorganizującym się i wielofunkcyjnym
      • Ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu rozproszonymi projektami międzykulturowymi
      • Rozległa praktyka i wiedza na temat zwinności i sprawności, zarówno w zakresie: state-of-art, jak i state-of-science
      • Umiejętność efektywnej współpracy z kadrą zarządzającą wyższego szczebla

      Marcin Opas

      Konsultant zarządzania projektami, Doradca biznesowy

      Marcin Opas

      Warsztaty: Zespołowa gra symulacyjna – Simultrain

      Jestem konsultantem i trenerem biznesu, w szczególności w obszarze zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz budżetowania i finansów. Od ponad 20 lat pasjonuję się obszarem rozwoju organizacji i zasobów. Jako Prezes Zarządu spółki Danish Technological Institute (DTI) Polska, członka międzynarodowej grupy DTI – renomowanego instytutu badawczo-rozwojowego, z powodzeniem łączyłem obowiązki zarządcze z bezpośrednią współpracą z klientami m.in. z Ukrainy, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Serbii, Albanii, Estonii i Polski. Moje umiejętności i osiągnięcia docenione zostały m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracowałem na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych.

      • Zarządza projektami oraz portfelem programów i projektów przez ponad 20 lat.
      • Świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw i organizacji od ponad 25 lat.
      • Współpracuje z ponad 10 narodowościami.
      • Ponad 25 lat doświadczenia w międzynarodowych i regionalnych projektach/programach rozwoju.
      • 18 lat doświadczenia na stanowisku właściciela i prezesa firmy

       

      Szczepan Brzeski

      Doradca i Trener Biznesu, Zdobywca Everestu i Korony Ziemi

      Szczepan Brzeski

      Od 16 lat doradza i szkoli w zakresie rozwoju przedsiębiorstw. Autor ponad 450 Strategii  Biznes planów i Studiów wykonalności inwestycji. Od 12 lat zarządza firmą szkoleniowo-doradczą Art of Finance Doradztwo Biznesowe, która przygotowuje i współorganizuje wielomilionowe projekty. Od 2004 r. wykłada na krakowskich uczelniach m.in. UJ, AGH, Akademia Rolnicza oraz WSE im ks. Józefa Tischnera. Prowadził szkolenia dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i kilku Urzędów Marszałkowskich. Zwycięzca III i IV edycji Konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów”, w kategorii przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorstw i ich pracowników. Absolwent Prestiżowego Quantum Leap, Akademii Innowatorów Społecznych Ashoka oraz Szkoły Liderów Społecznych. Biznesu uczył się m.in. w Londynie, Mediolanie oraz Malezji.

      • 16 letnie doświadczenie jako doradca biznesowy w zakresie zarządzania projektami, tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
      • Ekspert organizacji centralnych i wojewódzkich w ramach działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
      • Zdobywca Mount Everest i Górskiej Korony Ziemi

      Michał Karlikowski

      Konsultant zarządzania projektami, Dyrektor Zarządzający KALATEA

      Michał Karlikowski

      Praca w zespole w oparciu o typologię C. G. Junga z wykorzystaniem gry „PALI SIĘ”

      Jako doradca, trener, coach wspieram organizacje i project managerów w osiąganiu ich celów biznesowych i osobistych. Od ponad 15 lat pracuję w środowisku projektowym w szczególności zajmując się doskonaleniem pracy zespołowej. Pracowałem m. in. dla Danish Technological Instituje (DTI) Polska, AD Polska, Cersanit, Echo Investment oraz Vaillant. W swojej karierze projektowej przeszedłem wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Na sukces projektu składa się wiele czynników, ale to właśnie ludzie są najistotniejsi.

      • Zarządza projektami, programami i portfelem projektów od ponad 15 lat
      • Dwukrotny finalista konkursu na najlepiej zarządzany project w Polsce Polish Project Excellence Award (2013, 2014)
      • Certified Senior Project Manager IPMA level B
      • Autoryzowany trener IPMA Polska, certyfikowany Doradca Insights Discovery
      • Propagator wiedzy z zakresu projekt managementu, Dyrektor Merytoryczny [FB] Myślimy projektowo

      Ewa Palarczyk

      Ekspert, Project Manager, Dyrektor Wykonawczy ds. Projektów Inwestycyjnych w TAURON Polska Energia

      Ewa Palarczyk

      Panel dyskusyjny o PMO

      Certyfikowany manager z bogatym doświadczeniem praktycznym. Asesor międzynarodowej i krajowej nagrody IPMA na najlepiej zarządzany projekt. Doświadczona w budowaniu i wdrażaniu strategii korporacyjnej oraz definiowaniu standardów zarządzania projektami, programami i portfelami. W TAURONIE od 10 lat, od 2016 roku dyrektor wykonawczy ds. projektów inwestycyjnych, koordynator portfela inwestycyjnego o wartości około 18 mld zł. Odpowiedzialna za przygotowanie, nadzór i wsparcie strategicznych projektów inwestycyjnych w całym łańcuchu wartości: od wydobycia surowców przez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła po dystrybucję. Członek Komitetu Inwestycyjnego TAURON i wielu Komitetów Sterujących kluczowych strategicznych projektów inwestycyjnych. Osobiście zaangażowana w najważniejsze projekty Grupy: budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno, budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola, plan inwestycyjny obszaru dystrybucji energii elektrycznej i in. Lider interdyscyplinarnego zespołu PMO w TAURON Polska Energia i zarządzająca całym obszarem projektów inwestycyjnych w Grupie. Z wykształcenia ekonomista, absolwent studiów podyplomowych oraz wielu certyfikowanych kursów m.in. PMP, Prince2 Practitioner, IPMA level D, MoR Practitioner, AgilePM i in.

      • Ekspert w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych
      • Międzynarodowe doświadczenie Kierownika Projektu
      • Wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu portfelem projektów inwestycyjnych
      • Twórca pierwszej strategii Inwestycyjnej Grupy TAURON

      Krzysztof Witkowski

      Ekspert w zakresie zarządzania projektami

      Krzysztof Witkowski

      Zarządzanie programami i portfelami projektów wg modelu SP3M©

      Konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania programami, portfelami oraz projektami.
      15 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.
      Od 2005 r. kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie

      Współpracuje z firmami w obszarze zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji projektów oraz wdrożeniach systemów zarządzania projektami
      . Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat Senior Project Manager IPMA lev. Boraz Certyfikat Prince2 Practitioner.. Współpracował z zespołami projektowymi m.in. PGNiG S.A. PSE S.A. JSW S.A., JSW Koks sp. z o.o. Nowy Styl Group, Urząd Miasta Jaworzno.
      Brał udział w opracowaniu dedykowanych metodyk zarządzania projektami m.in. PSE S.A., LW Bogdanka S.A., JSW S.A. UM Jaworzno.

      Elżbieta Gęborek

      Wiceprezes Zarządu Computer Plus Kraków S.A.

      Elżbieta Gęborek

      Warsztaty: Zarządzanie programami i portfelami projektów wg modelu SP3M©

      Wiceprezes Zarządu Computer Plus Kraków S.A., z wykształcenia specjalista zarządzania finansami. Od 2004 roku jako analityk biznesowy i architekt rozwiązań aktywnie uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu technologii informatycznych wspierających zarządzanie w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Brała udział w dziesiątkach projektów wdrożeniowych. Główne obszary specjalizacji to zarządzanie wiedzą i obieg informacji w organizacji.

      Leszek Dziubiński

      Ekspert systemów zarządzania projektami, Project Manager w Computer Plus Kraków S.A.

      Leszek Dziubiński

      Warsztaty: Zarządzanie programami i portfelami projektów wg modelu SP3M©

      Ekspert systemów zarządzania projektami. W Computer Plus od 2009 roku kieruje projektami wdrożeń rozwiązań Project and Portfolio Management. Projektuje raporty i zestawienia danych wspierające kadrę zarządzającą w podejmowaniu decyzji. Specjalizuje się w zagadnieniach wsparcia i doskonalenia operacyjnego dla jednostek PMO. Certyfikowany kierownik projektów (PRINCE2 Practitioner), z wykształcenia filozof i informatyk.

      Miejsce

      HOTEL UROCZYSKO

      Cedzyna 44D, 25-900 Kielce

      http://www.hotel-uroczysko.com.pl/

      Rezerwacja noclegów odbywa się bezpośrednio w hotelu lub za pośrednictwem pm2pm

      Cena noclegu wynosi:

      229 zł netto/ pokój jednoosobowy, 259 zł netto/ pokój dwuosobowy

       

       

      Doświadczenie organizatorów

      10

      doświadczenia

      98

      zdawalność egzaminów

      10000

      szkoleniowych

      Partnerzy kampusu

       

      Program kampusu

      5 grudnia 2018
      14:00 - 17:00 Warsztaty Rozwojowe
      19:00 Kolacja
      6 grudnia 2018
      8:30 - 16:00 Szkolenia specjalistyczne
      17:00 PMO Przepis na sukces - Panel dyskusyjny
      18:00 Korona Ziemi. Przywództwo. Pasja. Organizacja
      20:00 Kolacja. Wieczór integracyjny
      7 grudnia 2018
      8:30 - 16:00 Szkolenia specjalistyczne

      Pakiety      Early Bird


      2 390 zł

      Cena uwzględnia koszty:

      Warsztaty 5-7 grudnia

      Materiały szkoleniowe

      Panel dyskusyjny

      Prelekcja

      Wyżywienie

      First minute


      2 540 zł

      Cena uwzględnia koszty:

      Warsztaty 5-7 grudnia

      Materiały szkoleniowe

      Panel dyskusyjny

      Prelekcja

      Wyżywienie

      Regular


      2 990 zł

      Cena uwzględnia koszty:

      Warsztaty 5-7 grudnia

      Materiały szkoleniowe

      Panel dyskusyjny

      Prelekcja

      Wyżywienie

      Grupa


      -10% zniżki 

      Cena uwzględnia koszty:

      Warsztaty 5-7 grudnia

      Materiały szkoleniowe

      Panel dyskusyjny

      Prelekcja

      Wyżywienie      i

      Skontaktuj się z nami

      Wypełnij formularz a nasz Manager Kampusu Katarzyna Kuryłowicz przekaże Ci szczegółowe informacje.

      Polityka prywatności

      Polityka prywatności

      Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności pm2pm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-072), ul. Wielopole 18b, zwaną dalej Spółką.

      Każdego użytkownika strony www.pm2pm.pl zwanej dalej Serwisem obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie.

      Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj strony www.pm2pm.pl

      I. Rodzaj zbieranych przez Spółkę danych osobowych.

      Poprzez poprawne wypełnienie formularza zapisu do newslettera znajdującego się na stronie pm2pm.pl Z chwilą wypełniania formularza zapisu newslettera w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko oraz aktywny adres konta poczty elektronicznej.
      Poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na szkolenie znajdującego się na stronie pm2pm.pl. Z chwilą wypełniania formularza zgłoszeniowego w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych, obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego, adres.

      Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.

      Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

      II. Sposób wykorzystania danych.

      Wszystkie dane przetwarzane będą przez pm2pm Sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy wyrazisz zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingowych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników Serwisu.

      Wypełniając formularz zapisu do newslettera zezwalasz także na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail newslettera. Newsletter ma na celu stałe informowanie o nowościach pojawiających się w serwisie, a także materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących Spółki.

      Administratorem danych osobowych jest pm2pm Sp. z o. o., która przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

      Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.pm2pm.pl, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

      kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

      Spółka jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Ciebie. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.

      III. Zmiany danych osobowych.

      Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

      Możesz dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Spółki o zmianie danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

      W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Spółka zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

      IV. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).

      Strona internetowa www.pm2pm.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

      Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Spółki i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Spółki, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

      Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.pm2pm.pl mogą przestać być dostępne.

      V. Proces wyrejestrowania.

      W każdej chwili możesz skontaktować się ze Spółką, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas kolejnych informacji marketingowych, informujących o prowadzonych przez Spółkę akcjach lub bieżącej działalności Spółki. Twoje oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się z Tobą kontaktować we wskazanym przez Ciebie zakresie. Twoje dane osobowe zostaną w takim przypadku w naszej bazie i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Ciebie określonych.

      Jeśli chcesz zrezygnować z newslettera otrzymywanego mailowo, możesz użyć do tego linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w jego treści.

      Możesz żądać całkowitego usunięcia podanych przez Ciebie danych osobowych, a Spółka zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Twoich danych z bazy Spółki, nie będziemy się mogli z Tobą kontaktować, ani przesyłać Ci żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

      VI. Reklamacje.

      Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

      Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Spółki: ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków.

      Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

      Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Spółkę.

      VII. Postanowienia końcowe.

      Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.pm2pm.pl.

      W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze Spółką, pisząc do nas na adres: pm2pm Sp. z o. o., ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@pm2pm.pl

      Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Tobą a naszą Spółką będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

      W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.