Podnieś swoje kompetencje
z zakresu zarządzania projektami


Kampus zarządzania projektami -
specjalistyczne szkolenia dla Project Managerów
5-7 grudnia 2018, Cedzyna

Formularz

Jesteś zainteresowany Kampusem? Zostaw swoje dane, a nasz manager eventu skontaktuje się z Tobą.

               

Kampus - przestrzeń inspiracji

Niepowtarzalne wydarzenie dla Project Managerów, podczas którego rozwiniesz swoje kompetencje na specjalistycznych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami. To również okazja do wymiany doświadczeń, integracji z zespołami projektowymi z innych organizacji oraz wysłuchania prelekcji ekspertów.
Wybierz jedno szkolenie z tematyki, w której chcesz rozwinąć swoje kompetencje oraz skorzystaj z dodatkowych atrakcji zaplanowanych dla uczestników Kampusu.

Zrównoważony event

Dlaczego kampus jest dla Ciebie?

Integracja zespołów w trakcie licznych wydarzeń

Wiedza specjalistyczna przekazywana przez
doświadczonych project managerów

Docenienie osiągnięć zespołów oraz motywacja na kolejny rok pracy

3

dni

120

uczestników

10

ekspertów
Networking
Pasja
Rozwój
Trendy
Doświadczenie

Podnieś swoje kompetencje w wybranym obszarze na dwudniowym szkoleniu specjalistycznym

Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

  Trener: Grzegorz Szałajko

  „No Risk No Fun” – tylko w jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami  ta sentencja jest PRAWDZIWA?

  Zarządzanie ryzykiem (lub jego brak) jest jedną z kluczowych przesłanek decydujących o sukcesie (lub porażce) projektu – MY WYBIERAMY SUKCES!!

  FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

  Po ukończeniu szkolenia będziesz:

  Posiadał – znajomość technik i narzędzi wykorzystywanych w identyfikacji, ocenie i analizie ryzyk
  Umiał – zarządzać ryzykiem
  Wiedział –jak uzyskiwać korzyści z systemowego zarządzania ryzykiem
  Znał – metody oddziaływania na zidentyfikowane ryzyka
  Potrafił – zapobiegać negatywnym skutkom wystąpienia ryzyka oraz wykorzystywać pojawiające się szanse

  Sukces projektu to uzyskanie zadowolenia interesariuszy projektu. Stałe monitorowanie parametrów sukcesu tj. zakresu, czasu, jakości oraz budżetu jest niezbędne do osiągnięcia założeń projektowych, a poprzez to planowanych korzyści.  Realizacja każdego projektu wiąże się z koniecznością zmierzenia się z ryzykiem. Umiejętne i skuteczne wykorzystywanie pojawiających się szans przy równoczesnej minimalizacji zagrożeń należy do kluczowych zadań Kierownika Projektu i jego zespołu. Skuteczny Kierownik musi legitymować się wysokimi kompetencjami w przedmiotowym obszarze (NCB4 4.5.11). Warsztatowa formuła szkolenia umożliwi zarówno nabycie praktycznych umiejętności zarządzania ryzykiem jak i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Całość szkolenia oparta będzie na realnych studiach przypadku z różnych projektów.

  Program:

  1. Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie, ryzyko w firmie a ryzyko w projekcie
  2. Proces zarządzania ryzykiem projektowym
  3. Identyfikacja ryzyka – narzędzia, techniki, analiza przyczynowo-skutkowa – „jak to robią inni”
  4. Ocena ryzyka (jakościowa i ilościowa)
  5. Strategie zarządzania ryzykiem
  6. Monitoring ryzyka
  7. Wdrażanie systemowego zarządzania ryzykiem.

  FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

  Praca w zespole w oparciu o typologię Insights Discovery

   Trener: Joanna Krypel, Michał Karlikowski

    

    

    

    

    

    

    

    

   Chcesz w pełni poznać i wykorzystać swój potencjał oraz potencjał zespołu?

   Poznać swoje mocne strony? Podnieść efektywność komunikacji i współpracy w zespole.

   To możliwe podczas warsztatu Insights Discovery.

   FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

   Po ukończeniu szkolenia będziesz:

   Posiadał – znajomość typologii osobowości i stylów komunikowania się w zespole, wiedzę na temat swojego stylu
   Umiał – odróżniać style komunikowania się w zespole projektowym
   Wiedział –jak komunikować się z osobami o przeciwnych preferencjach, jakie są ich mocne i słabe strony
   Znał – techniki komunikacji z każdym ze stylów
   Potrafił – odróżnić preferencje i style komunikacji i zastosować tą wiedzę w pracy zespołu projektowego

   Idea warsztatu Insights Discovery opiera się na założeniu, że „Każdy człowiek jest niepowtarzalny i postrzega świat na swój wyjątkowy sposób”. Warsztat Insights Discovery to praktyczna wiedza dotycząca rozpoznawania potencjału własnego i innych. Dzięki niemu łatwiej i efektywniej rozpoznasz mocne i słabe strony u siebie i innych, nauczysz się skutecznej komunikacji i współpracy w zespole. Zaczniesz w pełni wykorzystywać swój potencjał.
   Jeśli ważne są dla Ciebie relacje interpersonalne, chcesz zindywidualizować podejście do drugiego człowieka, chcesz podnieść efektywność swoją i swojego zespołu ten warsztat jest dla Ciebie.
   Ponieważ nie postrzegamy wszyscy jednakowo, nie należy oczekiwać, że będziemy jednakowo reagować- podczas warsztatu poznasz swój styl komunikacji, reakcji w normalnych i stresujących momentach, dzięki czemu nauczysz się efektywniej zarządzać sobą.

   Korzyści dla uczestnika:

   • Poznanie własnego potencjału
   • Jakim jestem typem osobowości?
   • Poznanie swoich mocnych i słabych stron wynikających z osobowości
   • Zapoznanie się z procesem komunikacji w oparciu o typ osobowości
   • Rozpoznawanie stylów osobowości
   • Zdobycie umiejętności dopasowywania stylu komunikacji, narzędzi komunikacji stosownie do osób oraz sytuacji
   • Poznanie antagonistycznych typów dla swojego stylu osobowości

   Program oparty jest na prostym modelu:

   • Poznaj siebie
   • Poznaj innych
   • Naucz się jak adaptować swoje zachowanie i postawę, aby zwiększyć efektywność relacji interpersonalnych oraz efektywnie kierować innymi.
   • Naucz się wypracowywać indywidualne strategie zarządzania, współpracy w zespole

   Dzień 1

   POZNANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU.

   1. Cztery kroki do efektywności indywidualnej.
   2. Jak się komunikuje i buduje relacje z innymi?
   3. Jakie mam mocne strony i słabe strony w obszarze komunikacji i budowania relacji?
   4. Jak rozpoznać różne style komunikacji?
   5. „Kim są moi współpracownicy, pracownicy ?”,

   Dzień 2

   MAKSYMALIZACJA POTENCJAŁU ZESPOŁU.

   1. Jak postrzegasz swój zespół?
   2. Mocne strony zespołu
   3. Dynamika zespołu.
   4. Twoje wartości wnoszone do zespołu.
   5. Komunikacja w zespole
   6. Określenie kultury zespołu.
   7. Jak wykorzystać Insights do pracy projektowej?

   FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

   Agile w zarządzaniu projektami

    Trener: Łukasz D. Sienkiewicz

    Kierownik Projektu: „Dostarczyć dokładnie to czego klient oczekuje w możliwie najkrótszym czasie”
    Klient: „Zapłacić tylko i wyłącznie za to co jest mi potrzebne”
    Czy to możliwe?
    Agile – po prostu „win – win”.

    FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

    Po ukończeniu szkolenia będziesz:

    Posiadał znajomość zasad wartości i zasad jakimi kieruje się Agile PM’em.
    Umiał – odpowiadać na nieprzewidziane sytuacje jednocześnie dbając o zwrot z inwestycji.
    Wiedział – kiedy warto wdrożyć zwinność i jak uzyskiwać korzyści z stosowania Agile.
    Znał – sposoby jak skutecznie powiązać klasyczne i zwinne podejście.
    Potrafiłdostarczać produkty projektu zgodne z oczekiwaniami klienta, nawet jeśli on sam nie do końca wie czego potrzebuje.

    Agile jest odpowiedzią na wymogi szybko zmieniającego się świata. Szczególnie projekty mające dostarczyć nie do końca sprecyzowane rezultaty końcowe powinny wykorzystywać założenia technik zwinnych. Wspólne (klienta i zespołu) „odkrywanie” ostatecznego wyniku projektu jest największą z zalet podejścia zwinnego. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą kompetencje prowadzenia projektów zgodnie z filozofią Agile,

    poznają szczegóły planowania prac projektowych w sposób zwinny, a także doświadczą pracy w wielofunkcyjnych i samoorganizujących się zespołach.

    Szkolenie pozwoli na praktyczne poznanie zalet stosowania zwinnego podejścia (tj. Agile) zarówno oddzielnie jak i w połączeniu z klasycznymi metodami zarządzania.  W ramach szkolenia przewidziane są dwie gry zespołowe, w ramach których uczestnicy poznają na własnej skórze pracę w Kanbanie i Scrumie.

    Program:

    Dzień I:

    • 1.      Koncepcja „zwinnego podejścia” w zarządzaniu projektami
    • a)      Agile w organizacji, czyli do czego ta cala zwinność w zarzadzaniu projektami.
    • b)      Filozofia Agile – historia prawdziwa Agile Manifesto
    • c)        PM DOI – czyli jak PM PM’owi może powinien wytłumaczyć czym jest Agile
    • 2.      Zwinność w zarządzaniu projektami
    • a)      Różnice pomiędzy modelem fazowym w podejściu klasycznym a zwinnym
    • b)      Kiedy wybrać podejście zwinne, a kiedy klasyczne – zalety i wady obu podejść
    • c)       Samoorganizujące się zespoły projektowe
    • 3.      Elementy metody Kanban
    • 4.      Gra zespołowa (Pizza Game) – Kanban, czyli praca w samoorganizującym się i wielofunkcyjnym zespole

    Dzień II:

    • 1.      Scrum w zarzadzaniu projektami
    • 2.      Elementy metody Scum:
    • a)     Role i ich znaczenie
    • b)     Zbieranie wymagań
    • c)      Planowanie iteracji (tj. sprintów)
    • d)     Organizacja codziennej pracy
    • e)     Odbieranie wyników pracy przez Klienta
    • f)       Usprawniania na kolejne sprinty

    Gra zespołowa (Lego Game) – Scrum, czyli jak dostarczyć klientowi to czego naprawdę potrzebuje.

    FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

    Zespołowa gra symulacyjna – Simultrain

    pozostało 9 miejsc

     Trener: Tomasz Leśniowski

     Praktyczne doświadczenie, które pokazuje realia i konsekwencje prowadzenia projektu.

     SimulTrain to realizacja projektu on-line na podstawie scenariusza bliskiego realnym warunkom prowadzenia projektu. Gra integruje wszystkie aspekty zarządzania projektami i stwarza przestrzeń do uczenia się przez popełnianie błędów.

     FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

     Po ukończeniu szkolenia będziesz:

     Znał - odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z realizacją przedsięwzięć w swoim zespole

     Wiedział - jak planować zasoby projektu, korzystać z narzędzi zarządzania projektami oraz jak kontrolować postępy realizacji projektu i zamykać projekt

     Potrafił - i podejmować decyzje w zespole, również w sytuacjach stresowych oraz właściwe reagować w typowych sytuacjach związanych z zarządzaniem projektem

     Rozumiał - wyzwania, które stoją przed managerem projektu i wpływie poszczególnych elementów na sukces lub porażkę przedsięwzięcia

     Zintegrowany - z zespołem wraz z którym przeprowadzi ćwiczenia warsztatowe

     Celem głównym szkolenia jest podniesienie kompetencji zarządzania projektami, dzięki praktyce w symulowanym środowisku SimulTrain, przybliżającej uczestnikom główne czynniki sukcesu lub porażki wpływające na budżet, termin, ryzyko oraz umiejętne zarządzanie kompetencjami behawioralnymi. Dynamiczny scenariusz sprawia, że zespoły projektowe zdobywają wiedzę i umiejętności, o których nigdy nie zapomną. Jest to też świetna okazją na przećwiczenie etapu planowania i realizacji projektu. Wykorzystywany scenariusz jest wymagający, a forma szkolenia zawierająca element rywalizacji między zespołami- motywująca.

     Program:

     1. Wprowadzenie do warsztatów
     2. Przedstawienie narzędzia i reguł pracy
     3. Przeprowadzenie sesji symulacyjnych (część 1)
     4. Przeprowadzenie sesji symulacyjnych (cześć 2)
     5. Omówienie wniosków i podsumowanie
     6. Zakończenie warsztatów

     Uczestnicy warsztatu z grą Simultrain ponoszą dodatkowa opłatę licencyjna w wysokości 500 zł do liczoną do pakietu cenowego.

     FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

     Proaktywne zarządzanie zmianą w projektach

      Trener: Grzegorz Dzwonnik

      Zmiana jest jedyną pewną rzeczą w projektach. Gotowość do jej wprowadzania jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania każdej organizacji, stąd tak istotne jest otwarte podejście i gotowość zespołów projektowych do transformacji.

      FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

      Po ukończeniu szkolenia będziesz:

      Posiadał – znajomość skutecznych metod wprowadzania zmian
      Umiał – przekonać oponentów do zmiany
      Wiedział – jak zaspokoić potrzeby interesariuszy zaangażowanych w proces zmiany
      Znał – techniki ułatwiające wprowadzanie zmian
      Potrafił – skutecznie przeprowadzić zmianę

      Obecnie mamy do czynienia z stałym skracaniem cyklu życia produktów, oczekiwaniem zwiększonej jakości przy niższej cenie jednostkowej. Wymusza to na organizacjach permanentną gotowość do zmian we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Gotowość do wprowadzania zmian decyduje o pozycji konkurencyjnej organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę i kompetencje w zakresie skutecznego i sprawnego wprowadzania zmian w nie tylko w projektach, ale także w zespołach projektowych oraz organizacji. Poznają mechanizmy rządzące procesem zmian, typowe reakcje osób na zmianę, techniki przekonywania do zmiany oraz zasady skutecznej komunikacji zmian. Omówione zostaną także przyczyny najczęstszych porażek w skutecznym wprowadzaniu zmian oraz technik zapobiegania im w przyszłości.

      Program:

      1. Zarządzanie zmianą – wprowadzenie do tematu
      2. Przyczyny wprowadzania zmian
      3. Proces wprowadzania zmian
      4. Właściciel „zmiany”
      5. Zarządzaniem interesariuszami i organizacją w procesie zmian
      6. Skuteczna komunikacja zmian
      7. Wykorzystywanie technik zwinnych w procesie wprowadzania zmian

      FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

      Zarządzanie programami i portfelami projektów wg modelu SP3M©

      Krzysztof Witkowski

      Elżbieta Gęborek

      Leszek Dziubiński

       Główny prowadzący: Krzyszfot Witkowski

       Warsztaty z narzedzi IT: Elżbieta Gęborek, Leszek Dziubiński

       FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

       Zarządzanie projektami jest zaledwie pierwszym, chociaż bardzo ważnym krokiem w budowie skutecznego wdrożenia zarządzania przez projekty. Niedobór zasobów, napięte harmonogramy czy konflikty z innymi projektami to bardzo często spotykane zjawiska znacząco utrudniające realizację projektów. Znaczna część z nich wynika z braku albo niedoskonałej budowy i zarządzania portfelami i programami projektów. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z koncepcją czyli Smart Project&Portfolio&Programme Management umożliwiającą skuteczne tworzenie i zarządzanie portfelami i programami projektów.

       Posiadał – znajomość możliwych modeli budowy portfeli i programów

       Umiał – Zbudować portfele i programy projektów odpowiadających potrzebom organizacji

       Wiedział – jak skutecznie zarządzać programami i portfelami

       Znał – podstawowe techniki budowy portfela i programu

       Potrafił – zastosować w praktyce nabytą wiedzę z zakresu budowy programu i portfela

       Zdecydowana większość uznanych światowym metodyk i standardów zarządzania projektami koncentruje swoją uwagę na zarządzaniu projektem. Jednak wiele problemów, na jakie napotyka kierownik projektu i zespół projektowy wynika nie z samej istoty, celów czy zakresu projektu, ale z jego interakcji z otoczeniem – także innymi projektami realizowanymi w tym samym czasie przez daną organizację. Dodatkowo projekt napotyka nie tylko ryzyka zewnętrzne, ale rywalizuje bardzo często o zasoby (osobowe, finansowe, sprzętowe, materiałowe,….) nie tylko z innymi projektami, ale niejednokrotnie również z podstawową działalnością operacyjną. Koncentracja na kluczowych obszarach oraz dobrze zbudowana strategia organizacji powinny być drogowskazem służącym zbudowaniu optymalnego porfela/portfeli projektów oraz programu/programów. Wykorzystanie prostych narzędzi priorytetyzacji działań oraz umocowanie efektów hierarchizacji w praktyce umożliwiają efektywne wyznaczenie portfeli i programów. Jednoczesne wprowadzenie w metodyce zarządzania projektami narzędzi umożliwiających skuteczny monitoring projektów umożliwia zarządzanie na poziomie portfela i programu.

       Szkolenie będzie przeprowadzone w formie warsztatowej poprzez przejście kolejnych etapów do określonego studium przypadku.

       Program

       1. Podstawowe metody analizy strategicznej
       2. Model budowy strategii Balanced Score Card
       3. Standard zarządzania projektami ISO 21500
       4. Inicjowanie projektu zgodnie z koncepcją SP3M©
       5. Monitoring projektów, programów, portfeli
       6. Praktycznie zastosowanie SP3M©
       7. Narzędzie IT wspomagające SP3M

       FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

       Pakiet obejmuje również:

       Warsztaty Rozwojowe

       Dla tych z Państwa, którzy planują przyjazd w dniu poprzedzającym Kampus (5 grudnia) proponujemy bezpłatną dodatkową wartość tj. udział w warsztatach samorozwojowych „Typologia osobowości a poprawa procesów komunikacyjnych”.
       W trakcie ich trwania będziemy podnosić nasze indywidualne kompetencje komunikacyjne poprzez próbę identyfikacji naszych osobistych stylów komunikacyjnych. Szczególnie dla tych z Państwa, którzy wybiorą warsztat „Praca w zespole w oparciu o typologię Insights Discovery” będzie to dodatkowa szansa na pełniejsze skorzystanie z przedmiotowego warsztatu. Warsztaty to także niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Kampusu.
       W warsztatach może wziąć udział każdy uczestnik Kampusu bez względu na wybraną ścieżkę szkoleniową.

       Startujemy o 14:00.

       Panel dyskusyjny o PMO

       Grzegorz Szałajko

       Ewa Palarczyk

       Grzegorz Dzwonnik

       PMO – przepis na sukces

       Wdrożenie PMO to…. projekt!

       Co zrobić aby zakończył się sukcesem i miał długofalowe korzyści biznesowe?

       Nasi eksperci podzielą się swoim doświadczeniem.

       Wieczór integracyjny

       Pierwszego oraz drugiego dnia Kampusu zapraszamy na kolacje, podczas których czekają na was dodatkowe atrakcje.

       Trenerzy - mówcy

       Tomasz Leśniowski

       Trener zarządzania projektami, Prezes Zarządu IPMA Polska

       Tomasz Leśniowski

       Nazwa szkolenia: Zespołowa gra symulacyjna - Simultrain

       Współpracuję z firmami w obszarze zarządzania projektami i controllingu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów, zarządzaniu operacyjnym i koordynacji prac podległych zespołów projektowych. W zarządzaniu projektami wykorzystuje także zwinne metody oparte o kanban. Przez kilkanaście lat zajmowałem się realizacją projektów dla firm prowadzących działalność w branży energetycznej, lotniczej, przemysłowej, budowlanej, handlowej, automotive oraz administracji samorządowej i uczelni wyższych.

       • Konsultant w zakresie zarządzania organizacją, controllingu oraz zarządzania projektami.
       • 18 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi.
       • Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw.
       • 15 lat doświadczenia jako trener biznesu.
       • Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska.
       • Posiada Certyfikat Dyrektora Portfela Projektów IPMA lev. A

       Ewa Bednarczyk

       Multikulturowy project manager, Prezes pm2pm

       Ewa Bednarczyk

       Warsztaty: Zrównoważone zarządzanie projektami

       Szerzę filozofię doskonałości w zarządzaniu na polskim jak i światowym forum. Jako trener i konsultant współpracuję ze środowiskiem biznesu, wspierając przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania narzędzi zarządzania projektami oraz wdrażania zrównoważonego podejścia. Posiadam bogate doświadczenie w zarządzaniu wirtualnymi zespołami projektowymi i przywództwie wielokulturowym. Uczestniczę w procesie coachingu projektów prowadzonych przez organizacje non-profit.

       • Ekspert w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi.
       • 12 lat świadczy usługi dla International Project Management Association.
       • Współpracuje z ponad 40 narodowościami.
       • Członek  zespołów marketingowych oraz product & services development.
       • 12 lat doświadczenia w prowadzeniu Biura Zarządzania Projektami oraz organizacji międzynarodowych szkoleń i konferencji.
       • 7 lat doświadczenia jako trener i konsultant z zakresu zarządzania projektami.

       Grzegorz Dzwonnik

       Konsultant zarządzania projektami, Doradca strategiczny

       Grzegorz Dzwonnik

       Nazwa szkolenia: Proaktywne zarządzanie zmianą w projektach

       Jestem managerem praktykiem, konsultantem, trenerem i wykładowcą akademickim. Specjalizuję się w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz zarządzania projektami i programami. Posiadam wieloletnie doświadczenie jako członek organów nadzorczych, pełniąc rolę m.in. Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora Generalnego ds. Informatyki, Członka Rady Dyrektorów i Komitetów Sterujących. Jestem osobą pełną pasji i otwartą na nowe rozwiązania, której siłą napędową są wrażane usprawnienia.

       • Duże umiejętności w zakresie zarządzania
       • Ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami interdyscyplinarnymi
       • Ponad 15 lat doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu strategii korporacyjnych
       • Ponad 10 lat doświadczenia w zakresie metodologii zarządzania projektami i programami rozwojowymi
       • Umiejętność efektywnej współpracy z kadrą zarządzającą wyższego szczebla.
       • Umiejętność pracy w zespołach rozproszonych geograficznie.

       Joanna Krypel-Cieśla

       Psycholog, projektant procesów rozwojowych

       Joanna Krypel-Cieśla

       Nazwa szkolenia: Praca w zespole w oparciu o typologię Insights Discovery

       Ukończyła Uniwersytet Jagielloński ( psychologia stosowana), coaching w Erickson College oraz Szkołę Trenerów na Wszechnicy UJ.  Na co dzień współpracuje z korporacjami przy tworzeniu oraz realizacji projektów konsultingowych w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, a także firmami doradczo-szkoleniowymi i rekrutacyjnymi.

       Specjalizuje się w:

       • Selekcji pracowników na stanowiska kierownicze, menedżerskie,
       • Budowaniu i Tworzeniu sesji AC/DC,
       • Diagnozie Potencjału,
       • Zarządzaniu Kompetencjami Pracowników,
       • Zarządzaniu Talentami, Sukcesorami,
       • Projektowaniu programów rozwojowych,
       • Szkoleniach rozwijających kompetencje,
       • Prowadzeniu coachingu.

       Jej pasją, która inspiruje do działania jest ciągłe doskonalenie, rozwój oraz praca nad zagadnieniami związanymi z diagnozą potencjału, skutecznością działania, wyznaczaniem celów. Wspiera innych w osiąganiu większej efektywności, wyznaczaniu kierunku rozwoju zawodowego oraz rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i menedżerskich.

        

       Grzegorz Szałajko

       Konsultant zarządzania projektami, Doradca strategiczny

       Grzegorz Szałajko

       Warsztaty: Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

       Jako doradca strategiczny wspieram organizacje w budowaniu strategii, modeli biznesowych oraz skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć i wprowadzania zmian. Uczestniczę w tworzeniu międzynarodowych standardów, m.in. jako wiodący edytor IPMA Project Excellence Baseline oraz członek zespołu opracowującego nowy standard zarządzania ryzykiem w PMI. Od 2005 roku współtworzę prestiżowy konkurs IPMA Global Project Excellence Award. Można spotkać mnie również jako speakera podczas licznych wydarzeń w kraju i na świecie.

       • Ekspert w obszarze zarządzania projektami i skutecznego wdrażania strategii
       • Wiodący edytor międzynarodowego standardu IPMA Project Excellence Baseline
       • Członek core team drugiej edycji międzynarodowego standardu PMI Risk Management
       • Międzynarodowe doświadczenie menedżerskie na poziomie centrali dużej korporacji
       • 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami jako PM, sponsor, doradca i trener
       • 13 lat doświadczenia w ocenie dużych i mega-projektów na terenie całego świata
       • 8 lat międzynarodowego doświadczenia jako doradca strategiczny, trener i coach
       • Wykładowca MBA (Franklin University) i Executive MBA (Aalto University)
       • Speaker na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach

       Łukasz D. Sienkiewicz

       Ekspert Agile PM, Członek zarządu IPMA Polska

       Łukasz D. Sienkiewicz

       Warsztaty: Agile w zarządzaniu projektami

       Jako pasjonat i ekspert zwinnego podejścia w zarządzaniu projektami, wspieram organizacje i Liderów Projektów w prawidłowym zrozumieniu, wdrożeniu i czerpaniu garściami korzyści z działania zgodnie z wytycznymi Agile Manifesto.  Nieprzerwanie od ponad 10 lat sam uczestniczę w zarządzaniu międzynarodowymi projektami, pełniąc rolę PM’a lub Sponsora. Razem z IPMA, aktywnie wspieram rozwój zarządzania projektami w Polsce. Aktualnie uczestniczę we wdrożeniu przez IPMA Polska międzynarodowej certyfikacji Agile dla Liderów Projektów.

       • Ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi programami i projektami
       • Ponad 10 lat doświadczenia w ułatwianiu pracy międzynarodowym zespołom samoorganizującym się i wielofunkcyjnym
       • Ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu rozproszonymi projektami międzykulturowymi
       • Rozległa praktyka i wiedza na temat zwinności i sprawności, zarówno w zakresie: state-of-art, jak i state-of-science
       • Umiejętność efektywnej współpracy z kadrą zarządzającą wyższego szczebla

       Marcin Opas

       Konsultant zarządzania projektami, Doradca biznesowy

       Marcin Opas

       Warsztaty: Zespołowa gra symulacyjna – Simultrain

       Jestem konsultantem i trenerem biznesu, w szczególności w obszarze zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz budżetowania i finansów. Od ponad 20 lat pasjonuję się obszarem rozwoju organizacji i zasobów. Jako Prezes Zarządu spółki Danish Technological Institute (DTI) Polska, członka międzynarodowej grupy DTI – renomowanego instytutu badawczo-rozwojowego, z powodzeniem łączyłem obowiązki zarządcze z bezpośrednią współpracą z klientami m.in. z Ukrainy, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Serbii, Albanii, Estonii i Polski. Moje umiejętności i osiągnięcia docenione zostały m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracowałem na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych.

       • Zarządza projektami oraz portfelem programów i projektów przez ponad 20 lat.
       • Świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw i organizacji od ponad 25 lat.
       • Współpracuje z ponad 10 narodowościami.
       • Ponad 25 lat doświadczenia w międzynarodowych i regionalnych projektach/programach rozwoju.
       • 18 lat doświadczenia na stanowisku właściciela i prezesa firmy

        

       Szczepan Brzeski

       Doradca i Trener Biznesu, Zdobywca Everestu i Korony Ziemi

       Szczepan Brzeski

       Od 16 lat doradza i szkoli w zakresie rozwoju przedsiębiorstw. Autor ponad 450 Strategii  Biznes planów i Studiów wykonalności inwestycji. Od 12 lat zarządza firmą szkoleniowo-doradczą Art of Finance Doradztwo Biznesowe, która przygotowuje i współorganizuje wielomilionowe projekty. Od 2004 r. wykłada na krakowskich uczelniach m.in. UJ, AGH, Akademia Rolnicza oraz WSE im ks. Józefa Tischnera. Prowadził szkolenia dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i kilku Urzędów Marszałkowskich. Zwycięzca III i IV edycji Konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów”, w kategorii przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorstw i ich pracowników. Absolwent Prestiżowego Quantum Leap, Akademii Innowatorów Społecznych Ashoka oraz Szkoły Liderów Społecznych. Biznesu uczył się m.in. w Londynie, Mediolanie oraz Malezji.

       • 16 letnie doświadczenie jako doradca biznesowy w zakresie zarządzania projektami, tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
       • Ekspert organizacji centralnych i wojewódzkich w ramach działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
       • Zdobywca Mount Everest i Górskiej Korony Ziemi

       Michał Karlikowski

       Konsultant zarządzania projektami, Dyrektor Zarządzający KALATEA

       Michał Karlikowski

       Praca w zespole w oparciu o typologię Insights Discovery

       Jako doradca, trener, coach wspieram organizacje i project managerów w osiąganiu ich celów biznesowych i osobistych. Od ponad 15 lat pracuję w środowisku projektowym w szczególności zajmując się doskonaleniem pracy zespołowej. Pracowałem m. in. dla Danish Technological Instituje (DTI) Polska, AD Polska, Cersanit, Echo Investment oraz Vaillant. W swojej karierze projektowej przeszedłem wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Na sukces projektu składa się wiele czynników, ale to właśnie ludzie są najistotniejsi.

       • Zarządza projektami, programami i portfelem projektów od ponad 15 lat
       • Dwukrotny finalista konkursu na najlepiej zarządzany project w Polsce Polish Project Excellence Award (2013, 2014)
       • Certified Senior Project Manager IPMA level B
       • Autoryzowany trener IPMA Polska, certyfikowany Doradca Insights Discovery
       • Propagator wiedzy z zakresu projekt managementu, Dyrektor Merytoryczny [FB] Myślimy projektowo

       Ewa Palarczyk

       Ekspert, Project Manager, Dyrektor Wykonawczy ds. Projektów Inwestycyjnych w TAURON Polska Energia

       Ewa Palarczyk

       Panel dyskusyjny o PMO

       Certyfikowany manager z bogatym doświadczeniem praktycznym. Asesor międzynarodowej i krajowej nagrody IPMA na najlepiej zarządzany projekt. Doświadczona w budowaniu i wdrażaniu strategii korporacyjnej oraz definiowaniu standardów zarządzania projektami, programami i portfelami. W TAURONIE od 10 lat, od 2016 roku dyrektor wykonawczy ds. projektów inwestycyjnych, koordynator portfela inwestycyjnego o wartości około 18 mld zł. Odpowiedzialna za przygotowanie, nadzór i wsparcie strategicznych projektów inwestycyjnych w całym łańcuchu wartości: od wydobycia surowców przez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła po dystrybucję. Członek Komitetu Inwestycyjnego TAURON i wielu Komitetów Sterujących kluczowych strategicznych projektów inwestycyjnych. Osobiście zaangażowana w najważniejsze projekty Grupy: budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno, budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola, plan inwestycyjny obszaru dystrybucji energii elektrycznej i in. Lider interdyscyplinarnego zespołu PMO w TAURON Polska Energia i zarządzająca całym obszarem projektów inwestycyjnych w Grupie. Z wykształcenia ekonomista, absolwent studiów podyplomowych oraz wielu certyfikowanych kursów m.in. PMP, Prince2 Practitioner, IPMA level D, MoR Practitioner, AgilePM i in.

       • Ekspert w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych
       • Międzynarodowe doświadczenie Kierownika Projektu
       • Wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu portfelem projektów inwestycyjnych
       • Twórca pierwszej strategii Inwestycyjnej Grupy TAURON

       Krzysztof Witkowski

       Ekspert w zakresie zarządzania projektami

       Krzysztof Witkowski

       Zarządzanie programami i portfelami projektów wg modelu SP3M©

       Konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania programami, portfelami oraz projektami.
       15 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.
       Od 2005 r. kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie

       Współpracuje z firmami w obszarze zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji projektów oraz wdrożeniach systemów zarządzania projektami
       . Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat Senior Project Manager IPMA lev. Boraz Certyfikat Prince2 Practitioner.. Współpracował z zespołami projektowymi m.in. PGNiG S.A. PSE S.A. JSW S.A., JSW Koks sp. z o.o. Nowy Styl Group, Urząd Miasta Jaworzno.
       Brał udział w opracowaniu dedykowanych metodyk zarządzania projektami m.in. PSE S.A., LW Bogdanka S.A., JSW S.A. UM Jaworzno.

       Elżbieta Gęborek

       Wiceprezes Zarządu Computer Plus Kraków S.A.

       Elżbieta Gęborek

       Warsztaty: Zarządzanie programami i portfelami projektów wg modelu SP3M©

       Wiceprezes Zarządu Computer Plus Kraków S.A., z wykształcenia specjalista zarządzania finansami. Od 2004 roku jako analityk biznesowy i architekt rozwiązań aktywnie uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu technologii informatycznych wspierających zarządzanie w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Brała udział w dziesiątkach projektów wdrożeniowych. Główne obszary specjalizacji to zarządzanie wiedzą i obieg informacji w organizacji.

       Leszek Dziubiński

       Leszek Dziubiński

       Warsztaty: Zarządzanie programami i portfelami projektów wg modelu SP3M©

       Ekspert systemów zarządzania projektami. W Computer Plus od 2009 roku kieruje projektami wdrożeń rozwiązań Project and Portfolio Management. Projektuje raporty i zestawienia danych wspierające kadrę zarządzającą w podejmowaniu decyzji. Specjalizuje się w zagadnieniach wsparcia i doskonalenia operacyjnego dla jednostek PMO. Certyfikowany kierownik projektów (PRINCE2 Practitioner), z wykształcenia filozof i informatyk.

       Miejsce

       HOTEL UROCZYSKO

       Cedzyna 44D, 25-900 Kielce

       http://www.hotel-uroczysko.com.pl/

       Rezerwacja noclegów odbywa się bezpośrednio w hotelu lub za pośrednictwem pm2pm

       Cena noclegu wynosi:

       229 zł netto/ pokój jednoosobowy, 259 zł netto/ pokój dwuosobowy

        

        

       Doświadczenie organizatorów

       10

       doświadczenia

       98

       zdawalność egzaminów

       10000

       szkoleniowych

       Partnerzy kampusu

        

       Program kampusu

       5 grudnia 2018
       14:00 - 17:00 Warsztaty Rozwojowe
       19:00 Wieczór integracyjny
       6 grudnia 2018
       8:30 - 16:00 Szkolenia specjalistyczne
       17:00 Panel dyskusyjny
       18:00 Żyj z pasją! Wspinaczka po Koronę Ziemi
       19:00 Wieczór integracyjny
       7 grudnia 2018
       8:30 - 16:00 Szkolenia specjalistyczne

       Pakiety       Early Bird


       2 390 zł

       Cena uwzględnia koszty:

       Warsztaty 5-7 grudnia

       Materiały szkoleniowe

       Panel dyskusyjny

       Market Place

       Wyżywienie

       First minute


       2 540 zł

       Cena uwzględnia koszty:

       Warsztaty 5-7 grudnia

       Materiały szkoleniowe

       Panel dyskusyjny

       Market Place

       Wyżywienie

       Regular


       2 990 zł

       Cena uwzględnia koszty:

       Warsztaty 5-7 grudnia

       Materiały szkoleniowe

       Panel dyskusyjny

       Market Place

       Wyżywienie

       Grupa


       -10% zniżki 

       Cena uwzględnia koszty:

       Warsztaty 5-7 grudnia

       Materiały szkoleniowe

       Panel dyskusyjny

       Market Place

       Wyżywienie       i

       Skontaktuj się z nami

       Wypełnij formularz a nasz Manager Kampusu Katarzyna Kuryłowicz przekaże Ci szczegółowe informacje.

       Polityka prywatności

       Polityka prywatności

       Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności pm2pm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-072), ul. Wielopole 18b, zwaną dalej Spółką.

       Każdego użytkownika strony www.pm2pm.pl zwanej dalej Serwisem obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie.

       Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj strony www.pm2pm.pl

       I. Rodzaj zbieranych przez Spółkę danych osobowych.

       Poprzez poprawne wypełnienie formularza zapisu do newslettera znajdującego się na stronie pm2pm.pl Z chwilą wypełniania formularza zapisu newslettera w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko oraz aktywny adres konta poczty elektronicznej.
       Poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na szkolenie znajdującego się na stronie pm2pm.pl. Z chwilą wypełniania formularza zgłoszeniowego w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych, obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego, adres.

       Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.

       Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.

       II. Sposób wykorzystania danych.

       Wszystkie dane przetwarzane będą przez pm2pm Sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy wyrazisz zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingowych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników Serwisu.

       Wypełniając formularz zapisu do newslettera zezwalasz także na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail newslettera. Newsletter ma na celu stałe informowanie o nowościach pojawiających się w serwisie, a także materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących Spółki.

       Administratorem danych osobowych jest pm2pm Sp. z o. o., która przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

       Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.pm2pm.pl, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

       kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

       Spółka jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Ciebie. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.

       III. Zmiany danych osobowych.

       Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

       Możesz dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Spółki o zmianie danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

       W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Spółka zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

       IV. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).

       Strona internetowa www.pm2pm.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

       Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Spółki i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Spółki, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

       Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.pm2pm.pl mogą przestać być dostępne.

       V. Proces wyrejestrowania.

       W każdej chwili możesz skontaktować się ze Spółką, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas kolejnych informacji marketingowych, informujących o prowadzonych przez Spółkę akcjach lub bieżącej działalności Spółki. Twoje oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się z Tobą kontaktować we wskazanym przez Ciebie zakresie. Twoje dane osobowe zostaną w takim przypadku w naszej bazie i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Ciebie określonych.

       Jeśli chcesz zrezygnować z newslettera otrzymywanego mailowo, możesz użyć do tego linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w jego treści.

       Możesz żądać całkowitego usunięcia podanych przez Ciebie danych osobowych, a Spółka zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Twoich danych z bazy Spółki, nie będziemy się mogli z Tobą kontaktować, ani przesyłać Ci żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

       VI. Reklamacje.

       Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

       Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Spółki: ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków.

       Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

       Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Spółkę.

       VII. Postanowienia końcowe.

       Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.pm2pm.pl.

       W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze Spółką, pisząc do nas na adres: pm2pm Sp. z o. o., ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@pm2pm.pl

       Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Tobą a naszą Spółką będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

       W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.