Podnieś swoje kompetencje
z zakresu zarządzania projektami


Kampus zarządzania projektami -
specjalistyczne szkolenia dla Project Managerów
7-9 października 2020, Cedzyna

Formularz

Jesteś zainteresowany Kampusem? Zostaw swoje dane, a nasz manager eventu skontaktuje się z Tobą.

               

Kampus - przestrzeń inspiracji

Niepowtarzalne wydarzenie dla Project Managerów, podczas którego rozwiniesz swoje kompetencje na specjalistycznych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami. To również okazja do wymiany doświadczeń, integracji z zespołami projektowymi z innych organizacji oraz wysłuchania prelekcji ekspertów.
Wybierz jedno szkolenie z tematyki, w której chcesz rozwinąć swoje kompetencje oraz skorzystaj z dodatkowych atrakcji zaplanowanych dla uczestników Kampusu.

 

 


Zrównoważony event

 

Dlaczego kampus jest dla Ciebie?

Integracja zespołów w trakcie licznych wydarzeń

Wiedza specjalistyczna przekazywana przez
doświadczonych project managerów

Docenienie osiągnięć zespołów oraz motywacja na kolejny rok pracy

3

dni

100

uczestników

11

ekspertów
Networking
Pasja
Rozwój
Trendy
Doświadczenie

Podnieś swoje kompetencje w wybranym obszarze na dwudniowym szkoleniu specjalistycznym

Agile – methods & mindset

  Trener: Łukasz D. Sienkiewicz

  Kierownik Projektu: „Dostarczyć dokładnie to czego klient oczekuje w możliwie najkrótszym czasie”
  Klient: „Zapłacić tylko i wyłącznie za to co jest mi potrzebne”
  Czy to możliwe?
  Agile – po prostu „win – win”.

  Po ukończeniu szkolenia będziesz:

  Posiadał – znajomość zasad wartości i zasad jakimi kieruje się PM pracujący zwinnie (ang. Agile).
  Umiał – odpowiadać na nieprzewidziane sytuacje jednocześnie dbając o zwrot z inwestycji.
  Wiedział – kiedy warto wdrożyć zwinność i jak uzyskiwać korzyści ze stosowania Agile’a.
  Znał – sposoby jak skutecznie dobierać metody zwinne do stojących przed Tobą i Twoim zespołem zadań.
  Potrafił – dostarczać produkty projektu zgodne z oczekiwaniami klienta, nawet jeśli on sam nie do końca wie czego potrzebuje.

  Agile jest odpowiedzią na wymogi szybko zmieniającego się świata. Szczególnie projekty mające dostarczyć nie do końca sprecyzowane rezultaty końcowe powinny wykorzystywać założenia technik zwinnych. Wspólne (klienta i zespołu) „odkrywanie” ostatecznego wyniku projektu jest największą z zalet podejścia zwinnego. W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą kompetencje prowadzenia projektów zgodnie z filozofią zwinności (ang. Agile mindset), poznają szczegóły planowania prac projektowych w sposób zwinny, a także doświadczą pracy w wielofunkcyjnych i samoorganizujących się zespołach.

  Szkolenie pozwoli na praktyczne poznanie zalet stosowania zwinnego podejścia (tj. Agile) zarówno oddzielnie jak i w połączeniu z klasycznymi metodami zarządzania.  W ramach szkolenia przewidziany jest szereg zadań i gier zespołowych w ramach, których uczestnicy poznają na własnej skórze pracę z Design Thinking, Lean/Kanban, Scrum.

  Program:

  Dzień I

  1. Rozgrzewka
  2. Dlaczego Agile?
  3. Design Thinking w praktyce - warsztat
  4. Planownie w metodach zwinnych – „Estimation game”
  5. Fundamentalne zasady Agile Manifesto
  6. HoA – Heart of Agile, czyli budowanie kultury zwinności w organizacji
  7. Scrum – teoria, role, artefakty

  Dzień II

  1. „Poranne wiadomości”
  2. Planning poker
  3. „Scrum Lego City” – gra symulacyjna
  4. Kanban w pigułce
  5. „Budowanie statków” - Lean & Kanban game
  6. Kiedy i którą z metod zwinnych (ang. Agile method) wybrać?
  7. QA

  Praca w zespole w oparciu o typologię C. G. Junga z wykorzystaniem gry „PALI SIĘ”

   Trener: Michał Karlikowski

    

    

    

    

    

    

    

   Chcesz w pełni poznać i wykorzystać swój potencjał oraz potencjał zespołu?

   Poznać swoje mocne strony? Podnieść efektywność komunikacji i współpracy w zespole.

   To możliwe podczas warsztatu w oparciu o model C. G. Junga.

   Po ukończeniu szkolenia będziesz:

   Posiadał znajomość typologii osobowości i stylów komunikowania się w zespole, wiedzę na temat swojego stylu
   Umiał – odróżniać style komunikowania się w zespole projektowym
   Wiedział –jak komunikować się z osobami o przeciwnych preferencjach, jakie są ich mocne i słabe strony
   Znał – techniki komunikacji z każdym ze stylów
   Potrafił – odróżnić preferencje i style komunikacji i zastosować tą wiedzę w pracy zespołu projektowego

   Idea warsztatu opiera się na założeniu, że „Każdy człowiek jest niepowtarzalny i postrzega świat na swój wyjątkowy sposób”. Warsztat indywidualnych preferencji zachowania to praktyczna wiedza dotycząca rozpoznawania potencjału własnego i innych. Dzięki niemu łatwiej i efektywniej rozpoznasz mocne i słabe strony u siebie i innych, nauczysz się skutecznej komunikacji i współpracy w zespole. Zaczniesz w pełni wykorzystywać swój potencjał.

   Jeśli ważne są dla Ciebie relacje interpersonalne, chcesz zindywidualizować podejście do drugiego człowieka, chcesz podnieść efektywność swoją i swojego zespołu ten warsztat jest dla Ciebie.

   Ponieważ nie postrzegamy wszyscy jednakowo, nie należy oczekiwać, że będziemy jednakowo reagować- podczas warsztatu poznasz swój styl komunikacji, reakcji w normalnych i stresujących momentach, dzięki czemu nauczysz się efektywniej zarządzać sobą.

   Korzyści dla uczestnika:

   • Poznanie własnego potencjału
   • Jakim jestem typem osobowości?
   • Poznanie swoich mocnych i słabych stron wynikających z osobowości
   • Zapoznanie się z procesem komunikacji w oparciu o typ osobowości
   • Rozpoznawanie stylów osobowości
   • Zdobycie umiejętności dopasowywania stylu komunikacji, narzędzi komunikacji stosownie do osób oraz sytuacji
   • Poznanie antagonistycznych typów dla swojego stylu osobowości

   Program oparty jest na prostym modelu:

   • Poznaj siebie
   • Poznaj innych
   • Naucz się jak adaptować swoje zachowanie i postawę, aby zwiększyć efektywność relacji interpersonalnych oraz efektywnie kierować innymi.
   • Naucz się wypracowywać indywidualne strategie zarządzania, współpracy w zespole

   Dzień 1

   POZNANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU.

   1. Cztery kroki do efektywności indywidualnej.
   2. Jak się komunikuje i buduje relacje z innymi?
   3. Jakie mam mocne strony i słabe strony w obszarze komunikacji i budowania relacji?
   4. Jak rozpoznać różne style komunikacji?
   5. „Kim są moi współpracownicy, pracownicy?”

   Dzień 2

   MAKSYMALIZACJA POTENCJAŁU ZESPOŁU W OPARCIU O GRĘ „PALI SIĘ”

   • Motywowanie w pracy projektowej
   • Jak postrzegasz swój zespół?
   • Mocne strony zespołu
   • Dynamika zespołu
   • Komunikacja w zespole
   • Jak wykorzystać identyfikację typów osobowości do pracy projektowej?

   Zespołowa gra symulacyjna – Simultrain

   Tomasz Leśniowski

   Ewa Bednarczyk

   Marcin Opas

    Praktyczne doświadczenie, które pokazuje realia i konsekwencje prowadzenia projektu.

    SimulTrain to realizacja projektu on-line na podstawie scenariusza bliskiego realnym warunkom prowadzenia projektu. Gra integruje wszystkie aspekty zarządzania projektami i stwarza przestrzeń do uczenia się przez popełnianie błędów.

    Po ukończeniu szkolenia będziesz:

    Znał - odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z realizacją przedsięwzięć w swoim zespole

    Wiedział - jak planować zasoby projektu, korzystać z narzędzi zarządzania projektami oraz jak kontrolować postępy realizacji projektu i zamykać projekt

    Potrafił - i podejmować decyzje w zespole, również w sytuacjach stresowych oraz właściwe reagować w typowych sytuacjach związanych z zarządzaniem projektem

    Rozumiał - wyzwania, które stoją przed managerem projektu i wpływie poszczególnych elementów na sukces lub porażkę przedsięwzięcia

    Zintegrowany - z zespołem wraz z którym przeprowadzi ćwiczenia warsztatowe

    Celem głównym szkolenia jest podniesienie kompetencji zarządzania projektami, dzięki praktyce w symulowanym środowisku SimulTrain, przybliżającej uczestnikom główne czynniki sukcesu lub porażki wpływające na budżet, termin, ryzyko oraz umiejętne zarządzanie kompetencjami behawioralnymi. Dynamiczny scenariusz sprawia, że zespoły projektowe zdobywają wiedzę i umiejętności, o których nigdy nie zapomną. Jest to też świetna okazją na przećwiczenie etapu planowania i realizacji projektu. Wykorzystywany scenariusz jest wymagający, a forma szkolenia zawierająca element rywalizacji między zespołami- motywująca.

    Program:

    1. Wprowadzenie do warsztatów
    2. Przedstawienie narzędzia i reguł pracy
    3. Przeprowadzenie sesji symulacyjnych (część 1)
    4. Przeprowadzenie sesji symulacyjnych (cześć 2)
    5. Omówienie wniosków i podsumowanie
    6. Zakończenie warsztatów

    Uczestnicy warsztatu z grą Simultrain ponoszą dodatkowa opłatę licencyjna w wysokości 500 zł do liczoną do pakietu cenowego.

    Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

      

      

      

      

      

      

      

     Skuteczne organizacje nieustannie rozwijają się i zmieniają poprzez projekty i programy. Wiele z nich również świadczy w ten sposób swoje podstawowe usługi. Z tego powodu, efektywne praktyki zarządzania programami i projektami stają się kluczem do uzyskania przewagi konkurencyjnej dla coraz większej liczby przedsiębiorstw na całym świecie. Umiejętność zrozumienia jak prowadzić projekty stała się w ten sposób kompetencją, którą musi posiadać każdy członek kadry menedżerskiej.

     Warsztat jest wstępem do zagadnień z zakresu zarządzania portfelem, programami i projektami z perspektywy kierownictwa wyższego szczebla. Uczestnicy dowiedzą się jak przygotowywać, realizować i monitorować inwestycje w postaci programów i projektów w oparciu o strategię organizacji. Ponadto, nauczą się definiować i nadzorować kluczowe portfele, programy i projekty, w sposób zapewniający osiąganie oczekiwanych korzyści biznesowych. W trakcie warsztatów zostanie również omówiona rola sponsora w różnych kontekstach biznesowych, co pozwoli zrozumieć jak duże ma ona znaczenie w projektach i programach. Warsztaty pozwolą również na poznanie różnych sposobów budowania otoczenia organizacyjnego, które pomaga w osiąganiu doskonałości w zarządzaniu portfelem, programami i projektami. Uczestnicy zrozumieją także znaczenie i rolę zrównoważonego rozwoju, dobrego przywództwa, konstruktywnego partnerstwa oraz ciągłego doskonalenia w zapewnianiu powodzenia ich przyszłych inicjatyw.

     Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie:

     • Zademonstrować umiejętności i wiedzę niezbędną do zdefiniowania i nadzorowania portfeli, programów i projektów w oparciu o strategię organizacji,
     • Zdefiniować i wpłynąć na czynniki kształtujące otoczenie dla udanych programów, projektów i portfeli,
     • Rozumieć rolę sponsora, i w sposób konstruktywny współpracować z menedżerami projektów, programów i portfeli,
     • Świadomie poszukiwać dodatkowych źródeł wiedzy i doświadczenia w dalszym rozwijaniu kompetencji w tym obszarze.

     Program warsztatów 

     1. Wprowadzenie do portfeli, programów i projektów (PP&P): definicje, powiązania, kluczowe cechy i różnice, kluczowe procesy i narzędzia zarządzania, kluczowe role i ich interakcje;
     2. Dopasowanie strategiczne: procesy i techniki definiowania portfeli i programów wspierających realizację strategii organizacji, interakcja z podstawową działalnością organizacji;
     3. Zarządzanie kontra zapewnienie ładu w kontekście PP&P: kluczowe funkcje i różnice, relacje z zarządzaniem strategicznym, objawy dysfunkcji;
     4. Wsparcie organizacyjne PP&P: rola PMO, programy rozwoju kompetencji PP&P, praktyki HR;
     5. Uzasadnienie biznesowe (ang. business case): rola w zarządzaniu i zapewnieniu ładu PP&P, typowe treści w różnych kontekstach biznesowych, procesy i techniki monitorowania;
     6. Transformacja przedsiębiorstwapoprzez programy i projekty: wprowadzenie do modeli zarządzania zmianą, rola interesariuszy, informowanie o zmianach, tworzenie właściwego zestawu programów i projektów, monitorowanie złożonych zmian, rola kluczowych wskaźników efektywności (KPI);
     7. Cykl życia programu i projektu oraz podejścia do zarządzania:strategie planowania i realizacji (predykcyjne, iteracyjne i adaptacyjne), kluczowe etapy, grupy procesów i obszary zarządzania, spojrzenie poza program/projekt;
     8. Zwinność i podejście leanw PP&P:podstawowe koncepcje, oczekiwane korzyści, potencjalne zagrożenia, wpływ na ład i procesy zarządzania;
     9. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w programach i projektach:definicje, perspektywy, identyfikacja i analiza, reagowanie na ryzyko, podejścia do monitorowania;
     10. Wprowadzenie do doskonalenia projektu:podstawowe koncepcje (ciągłe doskonalenie, zrównoważony rozwój), rola przywództwa i wartości, wprowadzenie do IPMA Project Excellence Baseline jako narzędzia oceny jakości zarządzania projektem, scenariusze budowania kultury dążenia do doskonałości w organizacjach.

     Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

      Trener: Krzysztof Witkowski

       

       

       

       

       

       

       

      „No Risk No Fun” – tylko w jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami  ta sentencja jest PRAWDZIWA?

      Zarządzanie ryzykiem (lub jego brak) jest jedną z kluczowych przesłanek decydujących o sukcesie (lub porażce) projektu – MY WYBIERAMY SUKCES!!

      Po ukończeniu szkolenia będziesz:

      Posiadał – znajomość technik i narzędzi wykorzystywanych w identyfikacji, ocenie i analizie ryzyk i podejmowaniu reakcji na ryzyka
      Umiał – zastosować podstawowe narzędzia zarządzania ryzykiem w swoim projekcie
      Wiedział –w jaki sposób zarządzać ryzykiem przed, w trakcie i po zakończeniu projektu jak uzyskiwać korzyści z systemowego zarządzania ryzykiem
      Znał – praktyczne metody oddziaływania na zidentyfikowane ryzyka
      Potrafiłskutecznie zmniejszy poziom ryzyka projektu

      Niepowtarzalność projektu oznacza ryzyko. Poznasz, jak można skutecznie zarządzać ryzykiem, nie poświęcając jednocześnie nadmiernej ilości czasu. 

      Świadome i usystematyzowane zarządzanie ryzykiem projektu nie zapewnia sukcesu projektu, ale znacznie zwiększa jego prawdopodobieństwo. Identyfikacja i analiza ryzyk już w fazie inicjowania projektu pozwala na zastosowanie takich zmian, które już na wstępnie znacząco obniżają prawdopodobieństwo czy wpływ potencjalnych zagrożeń. Czasami niezbędne jest nawet zaprzestanie dalszych prac nad projektem, który tak naprawdę jeszcze nie został rozpoczęty.

      Jeśli podjęto decyzję o rozpoczęciu projektu, to zarządzanie ryzykiem nabiera innego wymiaru. Przeprowadzenie identyfikacji ryzyk, a następnie analiz: jakościowej i ilościowej pozwoli na właściwy dobór metod strategii reakcji na ryzyka. W uzasadnionych przypadkach wybrane metody reakcji działania są implementowane do planu realizacji projektu. Równolegle do planów realizacji projektu wprowadzane są aktywności związane z monitoringiem ryzyk, tak aby można było podejmować odpowiedzi na materializujące się ryzyka bez zbędnej zwłoki.

      Na zakończenie projektu należy wyciągnąć wnioski w sposób umożliwiający wykorzystanie ich w kolejnych projektach. Warsztatowa formuła szkolenia pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z technikami zarządzania ryzykiem zgodnie z wytycznymi ICB® v.4.0, PMBOK® Guide 6th editon, ISO 21500:2012; ISO31000:2015. Uczestnicy poznają również praktyczne wzorce dokumentacji wykorzystywanej w zarządzaniu ryzykiem.

      Program:

      1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem – główne pojęcia i standardy.
      2. Proces zarządzania ryzykiem w projektach.
      3. Zarządzanie ryzykiem w fazie inicjowania projektu
      4. Zarządzanie ryzykiem w fazie planowania projektu
       1. Identyfikacja ryzyk – praktyczne narzędzia i techniki
       2. Analiza ryzyk: jakościowa i ilościowa
       3. Planowanie metod reakcji
      5. Zarządzanie ryzykiem w fazie realizacji
       1. Monitoring ryzyka
       2. Problem solving
      6. Zarządzanie ryzykiem w fazie zakończenia projektu
      7. Zarządzanie ryzykiem w Metodyce zarządzania projektami

      Szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb

      Szukasz szkolenia dostosowanego do potrzeb swojego zespołu? Chcesz równocześnie skorzystać z atrakcji, które oferuje Kampus Zarządzania Projektami? Przygotujemy szkolenie dedykowane dla Ciebie, które poprowadzi ekspert pm2pm.

      Zapraszamy do kontaktu: kampus@pm2pm.pl

      Trenerzy - mówcy

      Tomasz Leśniowski

      Trener zarządzania projektami, Prezes Zarządu IPMA Polska

      Tomasz Leśniowski

      Warsztaty: Zespołowa gra symulacyjna - Simultrain

      Współpracuję z firmami w obszarze zarządzania projektami i controllingu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów, zarządzaniu operacyjnym i koordynacji prac podległych zespołów projektowych. W zarządzaniu projektami wykorzystuje także zwinne metody oparte o kanban. Przez kilkanaście lat zajmowałem się realizacją projektów dla firm prowadzących działalność w branży energetycznej, lotniczej, przemysłowej, budowlanej, handlowej, automotive oraz administracji samorządowej i uczelni wyższych.

      • Konsultant w zakresie zarządzania organizacją, controllingu oraz zarządzania projektami.
      • 18 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi.
      • Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw.
      • 15 lat doświadczenia jako trener biznesu.
      • Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska.
      • Posiada Certyfikat Dyrektora Portfela Projektów IPMA lev. A

      Ewa Bednarczyk

      Multikulturowy project manager, Prezes pm2pm

      Ewa Bednarczyk

      Warsztaty: Zrównoważone zarządzanie projektami

      Szerzę filozofię doskonałości w zarządzaniu na polskim jak i światowym forum. Jako trener i konsultant współpracuję ze środowiskiem biznesu, wspierając przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania narzędzi zarządzania projektami oraz wdrażania zrównoważonego podejścia. Posiadam bogate doświadczenie w zarządzaniu wirtualnymi zespołami projektowymi i przywództwie wielokulturowym. Uczestniczę w procesie coachingu projektów prowadzonych przez organizacje non-profit.

      • Ekspert w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi.
      • 12 lat świadczy usługi dla International Project Management Association.
      • Współpracuje z ponad 40 narodowościami.
      • Członek  zespołów marketingowych oraz product & services development.
      • 12 lat doświadczenia w prowadzeniu Biura Zarządzania Projektami oraz organizacji międzynarodowych szkoleń i konferencji.
      • 7 lat doświadczenia jako trener i konsultant z zakresu zarządzania projektami.

      Łukasz D. Sienkiewicz

      Ekspert Agile PM, Członek zarządu IPMA Polska

      Łukasz D. Sienkiewicz

      Warsztaty: Agile - methods & mindset

      Jako pasjonat i ekspert zwinnego podejścia w zarządzaniu projektami, wspieram organizacje i Liderów Projektów w prawidłowym zrozumieniu, wdrożeniu i czerpaniu garściami korzyści z działania zgodnie z wytycznymi Agile Manifesto.  Nieprzerwanie od ponad 10 lat sam uczestniczę w zarządzaniu międzynarodowymi projektami, pełniąc rolę PM’a lub Sponsora. Razem z IPMA, aktywnie wspieram rozwój zarządzania projektami w Polsce. Aktualnie uczestniczę we wdrożeniu przez IPMA Polska międzynarodowej certyfikacji Agile dla Liderów Projektów.

      • Ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi programami i projektami
      • Ponad 10 lat doświadczenia w ułatwianiu pracy międzynarodowym zespołom samoorganizującym się i wielofunkcyjnym
      • Ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu rozproszonymi projektami międzykulturowymi
      • Rozległa praktyka i wiedza na temat zwinności i sprawności, zarówno w zakresie: state-of-art, jak i state-of-science
      • Umiejętność efektywnej współpracy z kadrą zarządzającą wyższego szczebla

      Marcin Opas

      Konsultant zarządzania projektami, Doradca biznesowy

      Marcin Opas

      Warsztaty: Zespołowa gra symulacyjna – Simultrain

      Jestem konsultantem i trenerem biznesu, w szczególności w obszarze zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz budżetowania i finansów. Od ponad 20 lat pasjonuję się obszarem rozwoju organizacji i zasobów. Jako Prezes Zarządu spółki Danish Technological Institute (DTI) Polska, członka międzynarodowej grupy DTI – renomowanego instytutu badawczo-rozwojowego, z powodzeniem łączyłem obowiązki zarządcze z bezpośrednią współpracą z klientami m.in. z Ukrainy, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Serbii, Albanii, Estonii i Polski. Moje umiejętności i osiągnięcia docenione zostały m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracowałem na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych.

      • Zarządza projektami oraz portfelem programów i projektów przez ponad 20 lat.
      • Świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw i organizacji od ponad 25 lat.
      • Współpracuje z ponad 10 narodowościami.
      • Ponad 25 lat doświadczenia w międzynarodowych i regionalnych projektach/programach rozwoju.
      • 18 lat doświadczenia na stanowisku właściciela i prezesa firmy

       

      Michał Karlikowski

      Konsultant zarządzania projektami, Dyrektor Zarządzający KALATEA

      Michał Karlikowski

      Warsztaty: Praca w zespole w oparciu o typologię C. G. Junga z wykorzystaniem gry „PALI SIĘ”

      Jako doradca, trener, coach wspieram organizacje i project managerów w osiąganiu ich celów biznesowych i osobistych. Od ponad 15 lat pracuję w środowisku projektowym w szczególności zajmując się doskonaleniem pracy zespołowej. Pracowałem m. in. dla Danish Technological Instituje (DTI) Polska, AD Polska, Cersanit, Echo Investment oraz Vaillant. W swojej karierze projektowej przeszedłem wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Na sukces projektu składa się wiele czynników, ale to właśnie ludzie są najistotniejsi.

      • Zarządza projektami, programami i portfelem projektów od ponad 15 lat
      • Dwukrotny finalista konkursu na najlepiej zarządzany project w Polsce Polish Project Excellence Award (2013, 2014)
      • Certified Senior Project Manager IPMA level B
      • Autoryzowany trener IPMA Polska, certyfikowany Doradca Insights Discovery
      • Propagator wiedzy z zakresu projekt managementu, Dyrektor Merytoryczny [FB] Myślimy projektowo

      Krzysztof Witkowski

      Ekspert w zakresie zarządzania projektami

      Krzysztof Witkowski

      Warsztaty: Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

      Konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania programami, portfelami oraz projektami.
      15 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.
      Od 2005 r. kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie

      Współpracuje z firmami w obszarze zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji projektów oraz wdrożeniach systemów zarządzania projektami.

      • Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska
      • Posiada Certyfikat Senior Project Manager IPMA lev. B oraz Certyfikat Prince2 Practitioner.
      • Współpracował z zespołami projektowymi m.in. PGNiG S.A. PSE S.A. JSW S.A., JSW Koks sp. z o.o. Nowy Styl Group, Urząd Miasta Jaworzno
      • Brał udział w opracowaniu dedykowanych metodyk zarządzania projektami m.in. PSE S.A., LW Bogdanka S.A., JSW S.A. UM Jaworzno.

      Miejsce

      HOTEL UROCZYSKO

      Cedzyna 44D, 25-900 Kielce

      http://www.hotel-uroczysko.com.pl/

      Koszt 2 noclegów w pokoju dwuosobowym jest wliczony w cenę udziału w Kampusie. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł za dwie nocy.

      Doświadczenie organizatorów

      10

      doświadczenia

      98

      zdawalność egzaminów

      10000

      szkoleniowych

      Partnerzy kampusu

       

      Program kampusu

      7 października 2020
      14:00 - 17:00 Warsztaty Rozwojowe
      19:00 Kolacja
      8 października 2020
      8:30 - 16:00 Szkolenia specjalistyczne
      18:00 Sesja seminaryjna
      19:00 Sesja seminaryjna
      20:00 Kolacja. Wieczór integracyjny
      9 października 2020
      8:30 - 16:00 Szkolenia specjalistyczne

      Pakiety      Early Bird


      2 440 zł

      Cena uwzględnia koszty:

      Warsztaty 7-9.10

      Nocleg w pok. 2 os. 

      Warsztaty rozwojowe

      Sesja seminaryjna

      Wyżywienie

      First minute


      2 740 zł

      Cena uwzględnia koszty:

      Warsztaty 7-9.10

      Nocleg w pok. 2 os. 

      Warsztaty rozwojowe

      Sesja seminaryjna

      Wyżywienie

      Regular


      2 940 zł

      Cena uwzględnia koszty:

      Warsztaty 7-9.10

      Nocleg w pok. 2 os. 

      Warsztaty rozwojowe

      Sesja seminaryjna

      Wyżywienie

      Grupa


      -10% zniżki 

      Cena uwzględnia koszty:

      Warsztaty 7-9.10

      Nocleg w pok. 2 os. 

      Warsztaty rozwojowe

      Sesja seminaryjna

      Wyżywienie      i

      Skontaktuj się z nami

      Wypełnij formularz a nasz Manager Kampusu Katarzyna Kuryłowicz przekaże Ci szczegółowe informacje.

      Polityka prywatności

      REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG oraz POLITYKA PRYWATNOŚCI

      1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

      §1. Postanowienia ogólne

      1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych i doradczych przez pm2pm sp. z o. o., warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
      2. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
      3. Siedziba spółki pm2pm sp. z o. o. znajduje się w Krakowie (31-510), przy ul. Rakowicka 20H/63.
      4. Użytkownik może kontaktować się z pm2pm sp. z o. o. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@pm2pm.pl ;telefonicznie: 0048 503168058 lub 0048 508 496 986 w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, lub w formie pisemnej na adres siedziby spółki pm2pm. 

      §2.Definicje

      1. Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług, tj. niniejszy dokument.
      2. pm2pm – oznacza pm2pm Sp. z o.o. (ul. Rakowicka 20H/63, 31 – 510 Kraków, NIP 6762371761).
      3. Strona – oznacza stronę internetową pm2pm.pl  
      4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które w jakikolwiek sposób korzystają ze Strony.
      5. Usługa rozwojowa – usługa oferowana dla Zamawiającego, w ramach której realizowane mogą być następujące rodzaje usług:
      6. Szkolenie otwarte – usługa oferowana na Stronie, na którą może zapisać się każdy Użytkownik, pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie, dostępności miejsc szkoleniowych w chwili otrzymania zgłoszenia przez pm2pm oraz zebrania się odpowiedniej liczby uczestników w grupie szkoleniowej.
      7. Szkolenie zamknięte – usługa zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób.
      8. Doradztwo – usługa realizowana poprzez: Doradztwo indywidualne lub grupowe, Coaching, Mentoring, Facylitację – realizowana zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego
      9. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zgłosiła osobę/y do udziału w usłudze rozwojowej lub która we własnym imieniu zgłosiła się na usługę rozwojowej.
      10. Uczestnik – osoba, która będzie brała lub bierze udział w usłudze rozwojowej.
      11. Zapytanie – zapytanie o usługę rozwojową przesłane do pm2pm w dowolnej formie.
      12. Zgłoszenie – oświadczenie woli w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości ze Strony, w którym Zamawiający oświadcza, że zgłasza siebie lub osoby trzecie do udziału w usłudze rozwojowej.
      13. Formularz zgłoszeniowy – dokument wg wzoru przekazanego przez pm2pm wypełniony przez Zamawiającego i podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązania w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę Zgłoszenia. Przesłanie do pm2pm Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy pm2pm a Zamawiającym i oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego treści.
      14. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – wiadomość e-mail wysłana do Zamawiającego lub Uczestnika przez pm2pm lub jej przedstawicieli, stanowiąca potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia.
      15. Potwierdzenie usługi – wysłana wiadomość e-mail do Zamawiającego lub Uczestnika przez pm2pm lub jej przedstawicieli stanowiąca potwierdzenie przyjęcia realizacji usługi rozwojowej.
      16. Oferta – dokument, w którym pm2pm zaproponowała zakres i warunki usługi rozwojowej, jakie może świadczyć dla Zamawiającego.
      17. Umowa – dokument, na mocy którego pm2pm i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie. Na jego podstawie pm2pm przeprowadza usługę i wystawia fakturę.
      18. Zaświadczenie udziału w szkoleniu – dokument potwierdzający uczestnictwo w usłudze rozwojowej, podpisany przez przedstawiciela pm2pm i/lub trenera prowadzącego zajęcia szkoleniowe, który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

      §3. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Stronę i pm2pm

      1. Strona prezentuje ofertę pm2pm, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą dokonywać Zgłoszeń oraz przesyłać Zapytania.
      2. pm2pm świadczy usługi rozwojowe. Strona określa warunki ich realizacji oraz umożliwia dokonanie Zgłoszenia na usługi rozwojowe.
      3. pm2pm świadczy ponadto usługę "Newsletter" za pośrednictwem Strony. Usługa „Newsletter” jest świadczona drogą elektroniczną.
      4. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach oferowanych przez pm2pm. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
      5. Umowa „Newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony.
      6. pm2pm zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług zgodnie z opisem danej usługi rozwojowej i przyjętymi standardami jakościowymi.

      §4. Warunki zgłoszenia

      Zgłoszenie na usługę rozwojową następuję za pośrednictwem:

      1. Formularza zgłoszeniowego on-line – poprzez kliknięcie „zapisz się” lub „zamów szkolenie zamknięte”, wypełnienia wszelkich niezbędnych danych w Formularzu zgłoszeniowym oraz naciśnięcia „wyślij”;
      2. Wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@pm2pm.pl lub adres e-mail przedstawicieli pm2pm; 
      3. Rozmowy telefonicznej z przedstawicielem pm2pm.
      4. Zgłoszenie na usługę rozwojową powinno zawierać co najmniej:
      5. Imię i nazwisko lub nazwę Zamawiającego;
      6. Imię i nazwisko Uczestnika/ów;
      7. Dane kontaktowe do Zamawiającego;
      8. Adres e-mail Uczestnika/ów;
      9. Nazwę szkolenia;
      10. Termin szkolenia;
      11. Miejsce szkolenia, tj. miasto.
      12. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia nausługę rozwojową, pm2pm wysyła Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wpisuje Zamawiającego na listę Uczestników wybranej usługi rozwojowej. pm2pm zobowiązuje się do niezwłocznego Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, odpowiedzi na Zapytanie oraz przygotowania Oferty lub odmowy realizacji Usługi rozwojowej, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia lub Zapytania.
      13. W przypadku nieotrzymania Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, pm2pm prosi o kontakt telefoniczny pod nr +48503168058.
      14. Zgłoszenia na usługę rozwojową można wysyłać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego na Stronie.

      §5. Warunki realizacji usług rozwojowych

      1. Usługi rozwojowe realizowane są wg programu i szczegółowej agendy oraz na warunkach zawartych na Stronie, w Umowie i w Regulaminie.
      2. Wybrane usługi rozwojowe można zakupić z dodatkowymi opcjami:
      3. z akredytowanym egzaminem lub egzaminami.
      4. Usługa rozwojowa zostaje potwierdzona poprzez Potwierdzenie usługi, wysyłane na co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia danej Usługi Rozwojowej.
      5. Informacje organizacyjne zawierające agendę szkolenia zostają wysłane do Zamawiającego i/lub Uczestnika/ów na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem danej Usługi rozwojowej. Trener prowadzący usługę rozwojową może zmienić zakres Usługi rozwojowej lub jej agendę, jeśli w jego przekonaniu Usługa rozwojowa będzie efektywniejsza lub lepiej dostosowana do potrzeb grupy szkoleniowej.
      6. pm2pm zastrzega sobie prawo do zmiany w usługach rozwojowych w terminie do 1 dnia przed rozpoczęciem Usługi rozwojowej. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia. W wyjątkowych sytuacjach pm2pm może dokonać zmiany bez zachowania niniejszego terminu.
      7. W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Usługi rozwojowej. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu realizacji Usługi rozwojowej pm2pm poinformuje Uczestników usługi w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania Usługi rozwojowej z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za usługę zostanie zwrócona w pełnej kwocie.
      8. Uczestnik lub Zamawiający może zrezygnować z Usługi rozwojowej zgodnie z poniższymi zapisami:
      9. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Usługi rozwojowej. Wówczas pm2pm zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
      10. W przypadku rezygnacji ze zgłoszenia, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem usługi pm2pm zwraca 70% wpłaconej kwoty.
      11. Przy rezygnacji w terminie poniżej 7 dni od rozpoczęcia szkolenia Zamawiający zobowiązuje się pokryć 100% wartości Zamówienia.
      12. Nieodwołanie Zgłoszenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami udziału w Usłudze rozwojowej. Zamawiający ma prawo do zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy.

      Rezygnacja następuje w formie pisemnej. Rezygnacja z Usługi Rozwojowej Zamawiającego regulowana jest przez  §10. 

      1. W przypadku odwołania Usługi rozwojowej przez pm2pm, Zamawiający może:
      2. wybrać zaproponowany przez pm2pm kolejny termin Usługi rozwojowej
      3. żądać zwrotu wpłaconej kwoty i zrezygnować z udziału w usłudze uwzględniając zapisy z ust. 7 niniejszego paragrafu oraz §10.
      4. Informacje o odwołaniu lub przesunięciu Usługi rozwojowej Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej.
      5. Po zakończonej Usłudze rozwojowej Uczestnik otrzymuje Zaświadczenia udziału w szkoleniu.
      6. W przypadku Usługi rozwojowej zakupionej z egzaminem, o której mowa w ust. 2 lit. a., Uczestnik w ciągu maksymalnie 4 tygodni od daty egzaminu otrzyma akredytowany certyfikat, pod warunkiem, że Uczestnik uzyskał pozytywny wynik z egzaminu oraz zapłacił za Usługę Rozwojową.

      §6. Warunki płatności

      1. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty środków pieniężnych, z tytułu zamówionej Usługi Rozwojowej, po otrzymaniu ze strony pm2pm sp. z o. o. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz po otrzymaniu faktury proforma w terminie nie później niż 14 dni po jej otrzymaniu. Płatność zostaje dokonana:
      2. przelewem na podstawie faktury pro forma na numer konta pm2pm sp. z o.o.: Alior Bank. Oddział w Krakowie nr: 49 2490 0005 0000 4520 4438 5852   
      1. Końcowa faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni od daty wpływu.
      2. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Usłudze rozwojowej.
      3. W szczególnych przypadkach płatność za usługę może zostać uiszczona po zakończeniu Usługi rozwojowej. Płatność zostaje dokonana na podstawie faktury wystawionej po realizacji Usługi w terminie wskazanym w fakturze. Cena podana przy każdej Usłudze rozwojowej realizowanej w formie otwartej jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
      4. Cena Usługi Rozwojowej w formie otwartej zawiera: udział w usłudze rozwojowej, materiały szkoleniowe, wyżywienie dla Uczestnika (przerwa kawowa i lunch), zaświadczenie udziału w usłudze rozwojowej, salę szkoleniową.
      5. Cena Usługi Rozwojowej w formie zamkniętej dopasowana jest do wymagań Zamawiającego.
      6. Noclegi nie są wliczone w cenę Usługi rozwojowej. Zamawiający opłaca nocleg wcześniej zarezerwowany za pośrednictwem pm2pm przelewem/ lub na miejscu w hotelu. Pm2pm zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, może zakupić noclegi i refakturować je dodając koszt noclegów do kosztu Usługi rozwojowej i fakturować to jedną pozycją opodatkowaną stawką VAT 23%. Bezkosztowe odwołanie zamówionego noclegu może nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym zakwaterowaniem w hotelu. W innym przypadku Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usługi hotelowej. Cena usługi rozwojowej nie zawiera również kosztów dojazdu i miejsca parkingowego.
      7. Dla osób fizycznych i prawnych ceny podane na Stronie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% (faktura ze stawką VAT 23%).
      8. Cennik egzaminów udostępniany jest przez pm2pm na życzenie Użytkownika.
      9. w przypadku Usługi Rozwojowej realizowanej w formie zamkniętej, płatności dokonywane za Usługę realizowane są na podstawie warunków określonych w Ofercie, Umowie lub w inny sposób uzgodniony indywidualnie między pm2pm a Zamawiającym.

      Rezygnacja z zamówienia Usługi Rozwojowej

      1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z zamówienia na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.
      2. Rezygnacji z zamówienia Uczestnik dokonuje w formie pisemnej na skrzynkę mailową biuro@pm2pm.pl.
      3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z zamówienia usługi rozwojowej:
      4. nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, wówczas pm2pm zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu; termin 14 dniowy jest terminem zawitym i liczy się od dnia wysłania zgłoszenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
      5. W przypadku rezygnacji ze zgłoszenia, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem usługi pm2pm zwraca 70% wpłaconej kwoty.
      6. Przy rezygnacji w terminie poniżej 7 dni od rozpoczęcia szkolenia Zamawiający zobowiązuje się pokryć 100% wartości zamówienia.
      7. Zamawiający na podstawie otrzymanej faktury proforma, zobowiązany jest do dokonania płatności za szkolenie najpóźniej do 14 dni od otrzymania faktury proforma. Brak wpłaty jest równoznaczny rezygnacji z udziału w szkoleniu.
      8. Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Zamawiający ma prawo do zmiany uczestnika szkolenia na innego pracownika firmy

      Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

      1. Użytkownik zapisując się na Stronie do Newslettera zawiera z pm2pm umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony. W ramach umowy pm2pm będzie wysyłał drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail Newslettera informacje  o nowościach pojawiających się w serwisie, a także materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących pm2pm.
      2. pm2pm może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
      3. sposób korzystania z usług w sposób rażący narusza zasady i cele funkcjonowania Strony,
      4. działalność zapisanego Użytkownika stoi w sprzeczności z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli poprzez działalność Użytkownika naruszane są prawa osób trzecich, 
      5. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
      6. zapisany Użytkownik przesyła informacje handlowe nieobjęte treścią umowy,
      7. postanowienia Regulaminu są naruszane przez Użytkownika.
      8. Wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług odbywa się poprzez oświadczenie pm2pm przesłane na podany przez Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem adresu e-mail Użytkownika z bazy Newsletter.
      9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres email lub na adres siedziby pm2pm.
      10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych innych umów, chyba że strony postanowią inaczej.
      11. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

      Prawa autorskie i własność

      Prawa autorskie i własność

      1. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie realizacji Usług Rozwojowych chronione są prawem autorskim. pm2pm oświadcza, że posiada prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych lub przysługują jej autorskie prawa majątkowe do tych materiałów.
      2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Usługi rozwojowej i upublicznione przez pm2pm przeznaczone są wyłącznie do  użytku prywatnego oraz  w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. 
      3. pm2pm nie wyraża zgody na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie realizacji przez pm2pm Usług Rozwojowych.
      4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody pm2pm.
      5. W przypadku Usług Rozwojowych realizowanych w formule zamkniętej, pm2pm i Zamawiający mogą ustalić inny zakres uregulowań dotyczących praw autorskich. 

      III. Polityka Prywatności oraz ochrona danych osobowych

      Ochrona danych osobowych

      1. Administratorem danych osobowych jest pm2pm, z siedzibą ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków;
      2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
      4. realizacji usług świadczonych przez Administratora tj. Usług rozwojowych na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
      5. przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO Pani/Pana zgody,
      6. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą);
      7. pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom.
      8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być trenerzy/ podmioty świadczące usługi rozwojowe dla naszej firmy;
      9. Pani Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza UE;
      10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, o której mowa w pkt. 3;
      11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
       1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
       2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
       3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
       4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
      12. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest Pani/Pana zgoda. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
      13. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń).
      14. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
      15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
      16. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
      17. Osoba zgłaszająca Uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji Usługi rozwojowej.

      Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek)

      1. Strona internetowa www.pm2pm.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.
      2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer pm2pm i zapisywane po stronie Użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia Strony pm2pm, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
      3. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.pm2pm.pl mogą przestać być dostępne.

      Reklamacje

      1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.
      2. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Spółki: ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków lub mailowo na adres biuro@pm2pm.pl
      3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
      4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez pm2pm

      Postanowienia końcowe

      Postanowienia końcowe

      1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie pm2pm.pli zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
      2. Wszelkie spory wynikłe między pm2pm a osobami trzecimi związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć na drodze polubownej.
      3. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby pm2pm.