Druga edycja Kampusu Zarządzania Projektami

Druga edycja Kampusu Zarządzania Projektami

Druga edycja Kampusu Zarządzania Projektami, która odbyła się w dniach 9 – 11 października 2019 w Cedzynie koło Kielce, była ponownie okazją do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych kompetencji oraz wymienienia się doświadczeniami przez ekspertów, kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz inne osoby, które w swojej pracy zajmują się zarządzaniem projektami. Trzy dni inspirujących szkoleń, warsztatów i sesji seminaryjnych za nami.

W ramach drugiej edycji Kampusu Zarządzania Projektami zostało przeprowadzonych pięć dwudniowych szkoleń specjalistycznych:

  • Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach z Krzysztofem Witkowskim
  • Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty z Grzegorzem Szałajko
  • Agile – methods and mindset z Łukaszem D. Sienkiewiczem
  • Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi: rola lidera z Magdaleną Robak
  • Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom C, B, A oraz R&D z Tomaszem Leśniowskim

Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach rozwojowych „Zmienność wokół nas… Stałość w nas” oraz dwóch sesjach seminaryjnych: „Fixed mindset vs growth mindset – czyli skazany na sukces czy skazany na porażkę” z dr Ewą Hartman oraz „Rejs na Antarktydę. Zarządzanie ryzykiem. Zespół. Współpraca” z Przemysławem Domańskim.

W oparciu o przeprowadzone ankiety i rozmowy z uczestnikami, przygotowaliśmy program kolejnej edycji. Zapraszamy!