Pierwsza edycja Kampusu Zarządzania Projektami

Pierwsza edycja Kampusu Zarządzania Projektami

Pierwsza edycja Kampusu Zarządzania Projektami odbyła się w dniach 5 – 7 grudnia 2018 roku. Wzięło w niej udział ponad 70 osób, które uczestniczyły w specjalistycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych trenerów i praktyków zarządzania projektami.

Uczestnicy mogli wybrać jeden z sześciu obszarów tematycznych, w których chcieli rozwijać swoje kompetencje:

  1. Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach
  2. Agile Project Managament
  3. Zespołowa gra symulacyjna – SimulTrain®
  4. Zarządzanie programami i portfelami projektów wg modelu SP3M©
  5. Praca w zespole w oparciu o typologię C. G. Junga z wykorzystaniem gry „PALI SIĘ”

Dodatkowo w ramach wydarzenia odbyły się warsztaty rozwojowe „Typologia osobowości a poprawa procesów komunikacyjnych” oraz panel dyskusyjny dotyczący PMO i sukcesów jego wdrożenia w różnych organizacjach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również wystąpienie Szczepana Brzeskiego, zdobywcy Korony Ziemi.

Kampus Zarządzania Projektami to wydarzenie, które umożliwia nie tylko podniesienie kompetencji, ale także jest okazją do wymiany doświadczeń w gronie specjalistów z wielu, często odmiennych branży. Warto wpisać je na stałe do kalendarza!