Kampus Zarządzania Projektami pm2pm pod znakiem zrównoważonego rozwoju

Kampus Zarządzania Projektami pm2pm pod znakiem zrównoważonego rozwoju

Idea zrównoważonego rozwoju od początku przyświeca organizacji Kampusu Zarządzania Projektami. Tak samo i w tym roku zrównoważony rozwój został wpisany w strategię wydarzenia, na pierwszym miejscu stawiając kwestie środowiskowe i odpowiedzialność społeczną. Za cel postawiliśmy sobie, aby nasz projekt uwzględniał potrzeby, wartości i etykę wszystkich interesariuszy wydarzenia, jak i jego otoczenia.

Organizujemy nasz Kampus tak, aby spełnić dwa cele: zminimalizować wszystkie, potencjalne, negatywne wpływy na środowisko i zagwarantować pozytywny efekt uczestnictwa w wydarzeniu wszystkich zaangażowanych. Już sama realizacja Kampusu, którego celem jest podnoszenie kompetencji na specjalistycznym szkoleniu wpisuje się z 4 Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ, mówiący o zapewnieniu wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowaniu uczenia się przez całe życie.

Nasza strategia obejmuje również realizację Celu 12, koncentrującego się wokół zagadnień zapewnienia zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

 

Wiele założeń organizacji zrównoważonego wydarzenia towarzyszy nam od pierwszej edycji Kampusu Zarządzania Projektami. Stawiamy na wykorzystanie materiałów szkoleniowych z ekologicznych tworzyw, redukujemy liczbę drukowanych materiałów, sami tworzymy materiały reklamowe np. roll up z kartonu. W tym roku poszliśmy jednak o krok dalej i nawiązaliśmy współpracę z firmą Ekopartner zajmującą się utylizacją papieru, gwarantując tym samym, że trafi on do ponownego obiegu.

Z uwagi na troskę o odpowiedzialność środowiskową postanowiliśmy również mocniej promować wspólne dojazdy na miejsce Kampusu i pośredniczyć w grupowaniu podróżnych. Jak wyliczyliśmy eliminacja jednej podróży autem spalinowym w dwie strony (około 300 km) to redukcja emisji CO2 o mniej więcej 24 kg.

Przygotowując tegoroczny Kampus Zarządzania Projektami pm2pm dokładnie przeanalizowaliśmy informacje zwrotne z poprzednich lat. Impreza ma na celu nie tylko podniesienie kompetencji na wybranym szkoleniu specjalistycznym, lecz również stworzenie warunków do refleksji nad swoimi osiągnięciami, obecną sytuacją i zdefiniowaniem kolejnych celi zawodowych i życiowych.  Umożliwia to networking, inspirujące sesje, lecz również przestrzeń do autorefleksji i na odpoczynek. Przebudowaliśmy program wydarzenia, tak aby uczestnicy mieli więcej wolnego czasu. Zaplanowaliśmy – jak w poprzednim roku – trening biegowy, by chętne osoby biorące udział w Kampusie mogły odświeżyć umysł i naładować baterie poprzez wysiłek fizyczny. Pozostałych uczestników będziemy zapraszać do podziwiania pięknych krajobrazów Babiogórskiego Parku Narodowego w trakcie spacerów oraz skorzystania z bogatej strefy wellness w hotelu.

Dodatkowymi elementami podkreślającymi hasło tegorocznej edycji – Reset, Realign i Restart – jest tematyka szkoleń oraz wystąpień specjalistycznych dotycząca zrównoważonego rozwoju oraz pracy nad kompetencjami miękkimi, dobrostanem, czy dbaniem o energię własną oraz zespołu. Już teraz widzimy, że te zagadnienia cieszą się największym zainteresowaniem wśród uczestników. Oprócz specjalistycznych szkoleń w tym zakresie (Zrównoważone Zarządzanie Projektami z Ewą Bednarczyk i Michałem Karlikowskim, Zarządzanie zespołem z elementami coachingu z Tomaszem Leśniowskim oraz Dobrostan – uważne zarządzanie sobą w życiu osobistym i zawodowym z Ewą Kruk), dla wszystkich uczestników Kampusu przygotowaliśmy sesję seminaryjną z Ewą Kruk, która pomoże zrozumieć wpływ różnych styli myślenia na poczucie przyjemności oraz skuteczności w pracy – FRIS jako narzędzie rozwoju kompetencji. Zaplanowaliśmy również sesję z Ewą Bednaczyk i Tomaszem Lesniowskim, która przybliży uczestnikom znaczenie zrównoważonego zarządzania projektami dla świata project managerów: Zrównoważone zarządzanie projektami – gorący temat w świecie project managerów.

Warto podkreślić, że partnerem Kampusu jest organizacja Green Project Management – lider w edukacji zrównoważonych praktyk zarządzania projektami. Te osoby, które wybiorą szkolenie z Zrównoważonego Zarządzania Projektami będą miały możliwość podejścia do egzaminu GPM-b™ i uzyskania uznanego międzynarodowego certyfikatu.

Dla samej firmy pm2pm, Kampus to wydarzenie nie tylko budujące relacje ze stałymi i nowymi klientami, lecz również integrujące nasz zespół. Jest to świetna okazja do celebracji całorocznej pracy, a także możliwość podniesienia naszych kompetencji poprzez uczestnictwo w specjalistycznym szkoleniu. Zdobywamy tym samym wiedzę o naszych produktach, budując bliższe relacje z trenerami i uczestnikami wybranego szkolenia.

To na pewno nie nasze ostatnie słowo w transformacji w kierunku organizacji zrównoważonych wydarzeń. Już dziś definiujemy kolejne cele na wiosenną edycję Kampusu, w obszarze kompetencji miękkich, która odbędzie się w Krakowie.