FlexiProject – Partner IV edycji Kampusu Zrządzania Projektami

FlexiProject – Partner IV edycji Kampusu Zrządzania Projektami

Od ponad 14 lat pm2pm wspiera organizacje w podnoszeniu kompetencji z zakresu zarządzania projektami. Pomagamy wypracować i efektywnie wdrożyć nowoczesne standardy zarządzania projektami, wspieramy proces tworzenia Biur Zarządzania Projektami (PMO) oraz ciągłe doskonalenie procesów w organizacjach, także przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych jakie oferuje obecny rynek.

Jednym z takich narzędzi wpisujących się w kategorie nowoczesnych rozwiązań wspierających Project Managerów i członków zespołów projektowych jest system do zarządzania projektami FlexiProject.

Program FlexiProject powstał jako odpowiedź na problemy i nieefektywności w planowaniu i realizacji projektów oraz strategii przez organizację. Dzięki możliwości tworzenia harmonogramów zawierających zasoby, ryzyka, produkty i budżet projektu – FlexiProject pozwoli zespołom projektowym zrealizować skutecznie dowolny projekt, niezależnie od jego aspektu biznesowego. Natomiast dzięki możliwości łączenia projektów w portfele projektowe Zarząd firmy będzie mógł z łatwością powiązać kluczowe projekty z KPI firmy, dodatkowo moduł scoringu pozwoli wyeliminować na etapie planowania te projekty, które nie będą miały wagi dla przedsiębiorstwa. FlexiProject posiada również wbudowany moduł automatycznych przeglądów projektowych oraz opcje generowania dowolnych raportów, dzięki czemu PMO oraz Zarząd będą miały wgląd w to, jak realizowane są projekty w firmie. Dzięki FlexiProject sytuacja projektowa firmy staje się przejrzysta dla każdego członka zespołu, zyskujemy kontrole nad przebiegiem projektu, a samo korzystanie z systemu jest nieskomplikowane i intuicyjne.

System FlexiProject cieszy się coraz większą popularnością, już nie tylko w Polsce, dzięki czemu jego twórcy podczas wdrożeń stykają się cały czas z aktualnymi bolączkami Project Managerów, na tej podstawie narzędzie jest cyklicznie aktualizowane. Opierając się na praktycznych doświadczeń została zbudowana pokaźna baza wiedzy zawierająca rozwiązania najczęściej spotykanych problemów- nadszedł czas, aby się tą wiedzą podzielić.

Dlatego z przyjemnością informujemy, iż jednym z Prelegentów na tegorocznym Kampusie Zarządzania Projektami będzie Włodzimierz Makowski – Prezes FlexiProject, który przy wsparciu Dominika Wrzoska – Managera Zarządzającego FlexiProject przybliży tematykę Transformacji zarządzania projektami – na podstawie praktycznych przykładów.

Prowadzący w swoim wystąpieniu skupią się na możliwościach rozwiązania problemów związanych z próbami podniesienia skuteczności zarządzania projektami w organizacjach. Na praktycznych przykładach zostaną omówione zagadnienia związane z rolą Biura Zarządzania Projektami (PMO), planowaniem oraz realizacją projektów, raportowaniem sytuacji projektowej firmy dla zarządu. Omówią także aspekty wdrożenia nowych produktów oraz samo wdrożenie systemu do zarządzania projektami – w jaki sposób organizacja powinna przygotować się do takiego procesu i jakie płyną z tego korzyści, część rozwiązań zostanie omówiona z użyciem systemu FlexiProject.

Cała prelekcja będzie mocno skupiać się na wymiarze praktycznym. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wzajemnie rozważyć, czy omawiane problemy dotyczą ich organizacji, a przede wszystkim czy proponowane rozwiązania pozwolą na usprawnienie ich procesów. Nie zabraknie także miejsca na dyskusję i dzielenie się doświadczeniami.

Zapraszamy!