Trzecia edycja Kampusu Zarządzania Projektami

Trzecia edycja Kampusu Zarządzania Projektami

Trzecia edycja Kampusu Zarządzani Projektami już za nami. W tym roku szkolenia dla osób związanych z zarządzaniem projektami odbyły się w dniach 10-12 października 2021 roku w Cedzynie koło Kielc.

Były to trzy dni, podczas których uczestnicy poszerzyli wiedzę z obszarów zarządzania projektami, wymieniali się doświadczeniami, zdobywali nowe kompetencje oraz zapoznali się z opiniami doświadczonych ekspertów. Ponadto mieli możliwość spotkania się w gronie profesjonalistów i pasjonatów zarządzania projektami.

Wydarzenie rozpoczęło się warsztatami rozwojowymi z Tomaszem Leśniowskim, poświęconymi efektywnemu planowaniu zasobów oraz kosztów w projekcie z wykorzystaniem gry online Stream2pm. Następnie podczas sesji seminaryjnej Karolina Jarocka zdradziła, dokąd zmierza zarządzanie projektami oraz jak zmienia się rola PM’a.

Podczas trzeciej edycji Kampusu Zarządzania Projektami przeprowadzono trzy dwudniowe szkolenia specjalistyczne:

  • Agile – methods & mindset z Łukaszem D. Sienkiewiczem,
  • Project Portfolio Management – doing the right projects right prowadzone przez Reinharda Wagnera,
  • Zarządzanie zespołem z elementami coachingu z Tomaszem Leśniowskim.

Uczestnicy wzięli również udział w w sesji seminaryjnej w języku angielskim z Reinhardem Wagnerem o roli przywództwa w kontekście samo organizujących się zespołów oraz w specjalnej sesji przygotowawczej do certyfikacji IPMA® na poziomie C, B oraz A z Ewą Zawadzką oraz Michała Karlikowskim.

Trzecia edycja Kampus Zarządzania Projektami, podobnie jak poprzednie, była wydarzeniem zrównoważonym. W tym roku jednak oprócz oddziaływania na środowisko położyliśmy większy nacisk na kwestie społeczne. Uczestnicy mogli wziąć udział w treningu biegowym, który poprowadził Jakub Lenczowski.

Dziękujemy za zaufanie i wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia w 2022 roku!